Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
úterý, 27 září 2011 12:39

Aktuality v nefrologii 3/2011

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Editorial .......................................................................................................................... 89

Přehledné práce
Fyziologie a patofyziologie erytropoezy II: regulace a erytropoetin
Martin Vokurka .................................................................................................................96

Původní práce
Kostní denzita u hemodialyzovaných pacientů během ročního sledování a její souvislost
s hladinami vitaminu D a dalšími parametry
Ivo Valkovský, Sylvie Dusilová Sulková, Arnošt Martínek,
Renata Olšanská, Jelena Skibová, Jarmila Dědochová,
Naděžda Petejová, Markéta Pernicová, Zdeněk Švagera .....................................................105

Kazuistika a přehledné sdělení Volba koncentrace vápníku v dialyzačním roztoku
– literární přehled a kazuistická sdělení
Roman Šafránek, Michaela Kubišová, Petr Moučka, Sylvie Dusilová Sulková ........................113

Příloha
4. edukační sympozium „Novinky v diagnostice a terapii interních chorob
pro nefrology" a '11 Jan Brod Memorial Lecture

CONTENTS

Editorial ............................................................................................................................. 89

Reviews
Physiology and pathophysiology of erythropoiesis II: regulation and erythropoietin
Martin Vokurka ...................................................................................................................96

Originial papers
Bone mineral density in haemodialysis patients during a one-year follow-up
and its relationto the vitamin D levels and other parameters
Ivo Valkovský, Arnošt Martínek, Renata Olšanská, Jelena Skibová, Jarmila Dědochová,
Naděžda Petejová, Markéta Pernicová, Zdeněk Švagera .........................................................105

Case report and review of the topic Calcium concentration in dialysis solution
– review of the literature and case reports
Roman Šafránek, Michaela Kubišová, Petr Moučka, Sylvie Dusilová Sulková ...........................113

Supplementum
4th Educational Symposium „Recent diagnostic and therapeutic advances in internal medicine for nephrologists"
and 11´ Jan Brod Memorial Lecture

 

Číst 13259 krát Naposledy změněno úterý, 27 září 2011 12:50