Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
úterý, 06 prosinec 2011 09:53

Aktuality v nefrologii 4/2011

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Editorial .............................................................................................................................125

Přehledné práce
Proč některé transplantované ledviny fungují více než 15 let?
Michaela Lepeyová, Ondřej Viklický ..................................................................................... 131

Původní práce
Vyšetření neutrofilního, s gelatinázou asociovaného lipokalinu v moči po kardiochirurgických
výkonech u dospělých pacientů
Magdaléna Fořtová, Jan Lejsek, Marta Pechová, Richard Průša ...............................................136

Srovnání nefrotoxicity cyklosporinu a takrolimu vyhodnocením opakovaných
protokolárních biopsií transplantovaných ledvin
Karel Krejčí, Tomáš Tichý, Pavel Horák, Hana Ciferská, Andrea Smržová, Miroslav Hrubý,
Kamil Žamboch, Jan Strojil, Petr Bachleda, Josef Zadražil .......................................................142

Guidelines
Dokument americké asociace lékařů (Renal Physician Association) k problematice
společného rozhodování o nezařazení/vyřazení do/z dialyzační léčby
Michaela Ságová ..................................................................................................................150

Abstrakta
34. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou ..............................153
Rejstříky 2011 ......................................................................................................................166

CONTENTS

Editorial ...............................................................................................................................125
Reviews
Why in some kidney grafts the function last for more than 15 years?
Michaela Lepeyová, Ondřej Viklický ........................................................................................131

Originial papers
Examination of urine neutrophil gelatinase-associated lipocalin following cardiac surgery in adults
Magdaléna Fořtová, Jan Lejsek, Marta Pechová, Richard Průša ................................................136

Comparison of cyclosporine and tacrolimus nephrotoxicity in repeated protocol biopsies
of transplanted kidneys
Karel Krejčí, Tomáš Tichý, Pavel Horák, Hana Ciferská, Andrea Smržová, Miroslav Hrubý,
Kamil Žamboch, Jan Strojil, Petr Bachleda, Josef Zadražil .......................................................142

Guidelines
Recommendation of renal physician association to shared decision making
in the appropriate initiation of and withdrawal from dialysis
Michaela Ságová ..................................................................................................................150

Abstracts
34th Congress of Slovak Society of Nephrology with International Participation ...........................153
Index 2011 ...........................................................................................................................166

Číst 13558 krát Naposledy změněno úterý, 06 prosinec 2011 10:00