Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
čtvrtek, 16 prosinec 2010 10:58

Veterinární lékař 2/2006

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
EDITORIAL ..............................................................................................59
OBSAH .......................................................................................................63
AKTUÁLNÍ TRENDY V DIAGNOSTICE
A TERAPII ZÁNÌTLIVÝCH POLYPÙ U KOÈKY
J. Hnízdo, L. Grégrová .................................................................................64
SEPTICKÉ STAVY III
LÉÈBA – 2. INTENZIVISTICKÉ PRINCIPY
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová .............................................................74
CHRONICKÁ BOLEST
Š. Vaculín, J. Hrabìta ...................................................................................81
BIOCHEMICKÁ ANALÝZA V AVIÁRNÍ PRAXI
¼. Neèasová ...................................................................................................90
II. MEZINÁRODNÍ NEUROLOGICKÁ KONFERENCE,
PRAHA, DUBEN 2006
H. Velebný .....................................................................................................92
REŠERŠE ZE ZAHRANIÈNÍCH ÈASOPISÙ ...............................95
RECENZE
V. Mikulica: Poznej svého psa, etologie a psychologie psa
(Š. Vaculín) ........................................................................................................ 98
UKÁZKA Z KNIHY ................................................................................99
EDITORIAL ..............................................................................................59
OBSAH ...................................................................................................63
J. Hnízdo, L. Grégrová ..............................................................................64
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová ..........................................................74
Š. Vaculín, J. Hrabìta ................................................................................81
Ľ. Nečasová ...........................................................................................90
H. Velebný ..............................................................................................92
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ...............................................95
RECENZE
(Š. Vaculín) ............................................................................................ 98
UKÁZKA Z KNIHY ....................................................................................99
CONTENTS
EDITORIAL ..............................................................................................59
CONTENTS .............................................................................................63
J. Hnízdo, L. Grégrová ...............................................................................64
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová ...........................................................74
Š. Vaculín, J. Hrabìta ................................................................................81
Ľ. Nečasová ............................................................................................90
H. Velebný ...............................................................................................92
FROM THE LITERATURE ..........................................................................95
BOOK REVIEW
(Š. Vaculín) ............................................................................................. 98
BOOK PREVIEW .....................................................................................99
Číst 13361 krát