Tigis

2007
úterý, 30 listopad 2010 10:37

Veterinární lékař 04/2007

Napsal(a)
EDITORIAL .............................................................105
OBSAH .................................................................109
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZPŮSOBILOST VZORKŮ
PRO HISTOPATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ A PRINCIPY
HISTOLOGICKÝCH METOD
František Jelínek .....................................................111
TRAUMATICKÁ RUPTURA STĚNY
PARAPROSTATICKÉ CYSTY U PSA
Leoš Krkoška, Jan Hnízdo ..............................................119
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ...........................................................126
Záchranné stanice pro handicapované živočichy
Petr Stýblo ...........................................................131
Byl jednou jeden pes – aneb psí útulky ano či ne a jak
Eugenie Sychrovská ....................................................136


CONTENTS

EDITORIAL .............................................................105
CONTENTS ..............................................................109
FACTORS INFLUENCING APPROPRIATENESS OF THE
SAMPLES FOR HISTOPATHOLOGICAL EXAMINATION
AND PRINCIPLES OF HISTOLOGICAL METHODS
František Jelínek .....................................................111
TRAUMATIC RUPTURE OF A PARAPROSTATIC
CYST IN A DOG
Leoš Krkoška, Jan Hnízdo ..............................................119
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech Republic
Josef Duben ...........................................................126
The rescue centers for the handicaped animals
Petr Stýblo ...........................................................131
Once upon a time it was a dog - or the dog´s
hospices yes or not and how?
Eugenie Sychrovská ....................................................136

úterý, 30 listopad 2010 10:14

Veterinární lékař 03/2007

Napsal(a)
EDITORIAL ..............................................................71
OBSAH ..................................................................75
FIBROSARKOMY U HADŮ: KLINICKÁ,
MORFOLOGICKÁ, IMUNOHISTOCHEMICKÁ,
ULTRASTRUKTURÁLNÍ A SROVNÁVACÍ
ANALÝZA DVOU PŘÍPADŮ
O. Hes, J. Hnízdo, V. Honsa,
L. Grégrová, J. Benda ..................................................77
MENINGITIDA – ARTERITIDA ODPOVÍDAJÍCÍ
NA PODÁVÁNÍ KORTIKOSTEROIDŮ
L.Šaršon, D. Šaršonová .................................................85
PŘEDSTAVUJE SLINTAVKA A KULHAVKA
NEBEZPEČÍ PRO ČLOVĚKA?
G. Smìlá, Š. Vaculín ...................................................91
REŠERŠE ................................................................98
RECENZE
Terapie urgentních stavů u psa a kočky.
Ch. F. Schrey, (D.Srba) ...............................................102


CONTENTS

EDITORIAL ..............................................................71
CONTENTS ...............................................................75
FIBROSARCOMAS IN SNAKES: CLINICAL,
MORPHOLOGICAL, IMMUNOHISTOCHEMICAL,
ULTRASTRUCTURAL AND COMPARATIVE
ANALYSIS OF TWO CASES
O. Hes, J. Hnízdo, V. Honsa,
L. Grégrová, J. Benda ..................................................77
STEROID RESPONSIVE MENINGITIS – ARTERITIS
L. Šaršon, D. Šaršonová ................................................85
IS FOOT AND MOUTH DISEASE
DANGEROUS TO HUMANS?
G. Smìlá, Š. Vaculín ...................................................91
FROM THE LITERATURE ....................................................98
BOOK REVIEW
Therapy of urgent conditions in dogs and cats.
Ch. F. Schrey, (D.Srba) ...............................................102

pondělí, 29 listopad 2010 14:12

Veterinární lékař 01/2007

Napsal(a)
EDITORIAL ...............................................................3
OBSAH ...................................................................7
HEMANGIOSARKOM JAZYKA U KŘÍŽENCE
L. J. Owen, J. M. Grierson, J. C. Patterson-Kane, S. J. Baines ..........9
TRICHOBLASTOM NA UŠNÍM BOLTCI
U MLADÉHO PSA
F. Jelínek, V. Mrňák ...................................................14
TOXOKARÓZA A LARVA MIGRANS VISCERALIS
I. Pekárková, M. Franěk ................................................19
REŠERŠE ................................................................25
RECENZE
Nebezpečné infekce zvířat a člověka
K. Sedlák, M. Tomšíčková
(G. Smělá) .............................................................30
REJSTŘÍK 2006 ..........................................................31


CONTENTS

EDITORIAL ...............................................................3
CONTENTS ................................................................7
LINGUAL HAEMANGIOSARCOMA
IN A CROSSBRED DOG
L. J. Owen, J. M. Grierson, J. C. Patterson-Kane, S. J. Baines ..........9
TRICHOBLASTOMA ON THE AURICLE
IN A YOUNG DOG
F. Jelínek, V. Mrňák ...................................................14
TOXOCARIASIS AND VISCERAL LARVA MIGRANS
I. Pekárková, M. Franěk ................................................19
FROM THE LITERATURE ....................................................25
BOOK REVIEW
Dangerous Infections in Animals and Humans
K. Sedlák, M. Tomšíčková
(G. Smělá) .............................................................30
INDEX 2006 .............................................................31