Tigis

2009
středa, 24 listopad 2010 10:17

Veterinární lékař 01/2009

Napsal(a)
EDITORIAL ..............................................................1
OBSAH ..................................................................2
VÝZNAM ARTROSKOPIE V DIAGNOSTICE PATOLOGICKÝCH
ZMĚN RAMENNÍHO KLOUBU U PSA
Jan Hnízdo .............................................................5
PŘEHLED ČASTĚJI POUŽÍVANÝCH, INDIVIDUÁLNĚ
PŘIPRAVOVANÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ VE VETERINÁRNÍ
PRAXI
ČÁST II. – PŘÍPRAVKY APLIKOVANÉ PERORÁLNĚ
Simona Pejřilová, Radmila Zavadilová ..................................17
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA? ................................................23
LEISHMANIÓZA PSŮ
Barbara Kohn, Eberhard Schein .........................................27
NOVÉ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ?
EPIDEMIOLOGICKÉ ASPEKTY ANAPLASMÓZY U PSA
Inke Krupka, Reinhard K. Straubinger ..................................33
FOTOGALERIE ...........................................................40
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ...........................................................42
REJSTŘÍKY 2008 ........................................................47CONTENTS

EDITORIAL ..............................................................1
CONTENTS ...............................................................2
SIGNIFICANCE OF ARTHROSCOPY IN THE DIAGNOSTICS OF
PATHOLOGIC CONDITIONS
OF THE SHOULDER JOINT IN THE DOG
Jan Hnízdo .............................................................5
THE VIEW TO THE FREQUENTLY USED INDIVIDUALLY
PREPARED MEDICINAL PRODUCTS IN VETERINARY PRACTICE
PART II. – ORAL ADMINISTERED MEDICINAL PRODUCTS
Simona Pejřilová, Radmila Zavadilová ..................................17
WHAT IS YOUR DIAGNOSIS? ...............................................23
NEW INFECTIOUS DISEASE?
EPIDEMIOLOGY OF ANAPLASMOSIS IN DOGS
Barbara Kohn, Eberhard Schein .........................................27
CANINE LEISHMANIASIS
Inke Krupka, Reinhard K. Straubinger ..................................33
PHOTOGALLERY ..........................................................40
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech Republic
Josef Duben ...........................................................42
INDEXS 2008 ...........................................................47
středa, 24 listopad 2010 09:24

Veterinární lékař 02/2009

Napsal(a)
EDITORIAL .............................................................49
OBSAH .................................................................52
GENERALIZOVANÁ DEMODIKÓZA U PSA
Jiří Filip ............................................................55
KARCINOM Z PARAFOLIKULÁRNÍCH BUNĚK
TYREOIDEY U PSA
František Jelínek, Vilma Hypská .......................................61
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA? ................................................66
DERMATOLOGICKÉ ZMĚNY NA NOSNÍ HOUBĚ PSÙ
Stefanie Peters .......................................................69
TROMBÓZA AORTY U KOČKY
Andreas Kirsch ........................................................80
FOTOGALERIE ...........................................................91
ZPRÁVY
Vakcinologické sympozium MEVS v Praze
Michal Gojda ..........................................................94
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ...........................................................96CONTENTS

EDITORIAL .............................................................49
CONTENTS ..............................................................52
GENERALIZED DEMODICOSIS IN THE DOG
Jiří Filip ............................................................55
CARCINOMA OF PARAFOLLICULAR CELLS IN A DOG
František Jelínek, Vilma Hypská .......................................61
WHAT IS YOUR DIAGNOSIS? ...............................................66
DERMATOLOGICAL CHANGES OF NASAL PLANUM IN DOGS
Stefanie Peters .......................................................69
FELINE AORTAL TROMBOSIS
Andreas Kirsch ........................................................80
PHOTOGALLERY ..........................................................91
NEWS
Vaccinology symposium MEVS in Prague
Michal Gojda ..........................................................94
Here informs the State veterinary management
in the Czech Republic
Josef Duben ...........................................................96

úterý, 23 listopad 2010 12:50

Veterinární lékař 03/2009

Napsal(a)
EDITORIAL ............................................................101
OBSAH ................................................................104
ANOMÁLIE CÉVNÍCH PRSTENCÙ U KOČKY A PSA
Leoš Krkoška .........................................................106
KARCINOM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE U KOČKY
František Jelínek, Dita Nováková, Dana Vozková, Pavel Hron ...........114
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA? ...............................................120
PRINCIPY NARKÓZY A LÉČENÍ BOLESTI U MALÝCH SAVCŮ
Julia Henke ..........................................................123
POUŽITÍ OPIOIDÙ U PSA A KOČKY
Martina Engert, Sabine Tacke .........................................129
FOTOGALERIE ..........................................................138
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ..........................................................140
POKYNY PRO AUTORY ....................................................148


CONTENTS

EDITORIAL ............................................................101
CONTENTS .............................................................104
VASCULAR RING ANOMALIES IN CATS AND DOGS
Leoš Krkoška .........................................................106
CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER IN A CAT
František Jelínek, Dita Nováková, Dana Vozková, Pavel Hron ...........114
WHAT IS YOUR DIAGNOSIS? ..............................................120
NARCOSIS PRINCIPLES AND PAIN TREATMENT IN SMALL
MAMMALS
Julia Henke ..........................................................123
THE USE OF OPIOIDS IN DOGS AND CATS
Martina Engert, Sabine Tacke .........................................129
PHOTOGALLERY .........................................................138
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech Republic
Josef Duben ..........................................................140
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS .............................................148
úterý, 23 listopad 2010 11:30

Veterinární lékař 04/2009

Napsal(a)

EDITORIAL .............................................................149
OBSAH .................................................................151
KARCINOM PROSTATY U PSA. KAZUISTICKÉ SDĚLENÍ
František Jelínek .....................................................153
SROVNÁNÍ ÚČINNOSTI KOMBINACE FIPRONIL/(S)
-METHOPREN S KOMBINACÍ PERMETHRIN /IMIDACLOPRID
PROTI EVROPSKÉMU PSÍMU KLÍŠTĚTI DERMACENTOR
RETICULATUS PŘI POUŽITÍ TOPICKÉ APLIKACE U PSŮ
Michal Gojda ..........................................................159
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA? ................................................163
MNOHO TVÁŘÍ PYODERMIE U PSA
Stefanie Köbrich ......................................................165
ATRIO-VENTRIKULÁRNÍ NEDOSTATEČNOST CHLOPNÍ
U PSŮ
Ralph Wendt ...........................................................173
FOTOGALERIE ...........................................................179
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ...........................................................185
POKYNY PRO AUTORY .....................................................196CONTENTS

EDITORIAL .............................................................149
CONTENTS ..............................................................151
CARCINOMA OF THE PROSTATE IN A DOG. A CASE
REPORT
František Jelínek .....................................................153
COMPARATIVE EFFICACY OF THE COMBINATION
FIPRONIL–(S)-METHOPRENE AND THE COMBINATION
PERMETHRIN–IMIDACLOPRID AGAINST DERMACENTOR
RETICULATUS, THE EUROPEAN DOG TICK, APPLIED
TOPICALLY TO DOGS
Michal Gojda ..........................................................159
WHAT IS YOUR DIAGNOSIS? ...............................................163
DIE VIELEN GESICHTER DER PYODERMIE BEIM HUND
Stefanie Köbrich ......................................................165
CANINE ATRIO-VENTRIKULÄRE KLAPPENINSUFFIZIENZ
Ralph Wendt ...........................................................173
PHOTOGALLERY ..........................................................179
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech Republic
Josef Duben ...........................................................185
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ..............................................196