Tigis

2010
neděle, 09 leden 2011 10:24

Veterinární lékař 04/2010

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL
František Jelínek .................................................................................................................. 149
OBSAH
............................................................................................................................... 151
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Aplikace modifikovaného transartikulárního externího skeletálního
fixátoru „SPIDER" u kočky
Jan Hnízdo, Lenka Adlerová ................................................................................................... 155
Otrava Baclofenem u psa
Ludìk Rytíř, Vladimíra Šajtarová ............................................................................................. 162
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA?
Stanislav Cienciala, Karina Cienciala Jaworska, Ladislav Novotný .............................................. 165
PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY
Diabetes spojený se stářím u holubù? Krevní parametry ptákù a věk
Roland Prinzinger, Andrea Misovic ......................................................................................... 167
Cukr ve výživě koček – je škodlivý? ......................................................................................... 174
FOTOGALERIE
Veterinární klinika BONAVET v Mladé Boleslavi ....................................................................... 179
ZPRÁVY
Deslorelin v klinické praxi malých zvířat
Gabriela Zelinková ................................................................................................................. 182
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben .......................................................................................................................... 186
Informace z Českého svazu ochráncù přírody
Petr Stýblo ............................................................................................................................ 190
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA / ODPOVĚDI
Stanislav Cienciala, Karina Cienciala Jaworska, Ladislav Novotný ............................................... 193

CONTENTS

EDITORIAL
František Jelínek ................................................................................................................... 149
CONTENTS .......................................................................................................................... 151
REVIEWS
Application of a modified transarticular external skeletal fixator
„SPIDER" in a cat
Jan Hnízdo, Lenka Adlerová .................................................................................................... 155
Baclofen poisoning in a dog
Luděk Rytíř, Vladimíra Šajtarová .............................................................................................. 162
WHAT IS YOUR DIAGNOSIS?
Stanislav Cienciala, Karina Cienciala Jaworska, Ladislav Novotný ............................................... 165
TRANSLATED WORKS
Diabetes mellitus related to the age in the pigeons Blood parameters
in the birds and their age
Roland Prinzinger, Andrea Misovic ........................................................................................... 167
Sugar in cat nutrition – is it unhealthy? ..................................................................................... 174
PHOTOGALLERY
Veterinární klinika BONAVET v Mladé Boleslavi ........................................................................ 179
NEWS
Deslorelin in small animals clinical practice
Gabriela Zelinková ................................................................................................................... 182
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben ............................................................................................................................ 186
Information from the Czech Association of the nature conservationists
Petr Stýblo .............................................................................................................................. 190
WHAT IS YOUR DIAGNOSIS? / ANSWERS
Stanislav Cienciala, Karina Cienciala Jaworska, Ladislav Novotný ................................................. 193

úterý, 09 listopad 2010 12:07

Veterinární lékař 03/2010

Napsal(a)
úterý, 09 listopad 2010 09:15

Veterinární lékař 02/2010

Napsal(a)
pondělí, 08 listopad 2010 11:22

Veterinární lékař 01/2010

Napsal(a)