Tigis

2008
čtvrtek, 25 listopad 2010 13:06

Veterinární lékař 01/2008

Napsal(a)
EDITORIAL ..............................................................1
OBSAH ..................................................................3
OBROVSKOBUNĚČNÝ TUMOR KONCHY
U KOČKY
František Jelínek ......................................................5
MELANOCYTÁRNÍ NEOPLAZIE DOMÁCÍCH
MASOŽRAVCÙ
Leopold Šaršon, Darina Šaršonová ......................................11
DYSPNOE U KOČKY A PSA, ZPÙSOBENÁ KARDIÁLNÍ
PŘÍČINOU
Tony Glaus ............................................................24
DYSPNOE U PTÁKA
Michael Pees ..........................................................30
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ...........................................................34
Český svaz ochráncù přírody
Petr Stýblo ...........................................................38
Týrání? – No, dovolte!!
Eugenie Sychrovská ....................................................44
REJSTŘÍK 2007 .........................................................49


CONTENTS

EDITORIAL ..............................................................1
CONTENTS ...............................................................3
GIANT CELL TUMOR OF BONE LOCATED IN THE
CONCHA OF A CAT
František Jelínek ......................................................5
MELANOCYTAR NEOPLASIAS IN DOMESTIC
CARNIVORES
Leopold Šaršon, Darina Šaršonová ......................................10
DYSPNEA IN A CAT AND DOG DUE TO CARDIAC
REASONS
Tony Glaus ............................................................24
DYSPNEA IN A BIRD
Michael Pees ..........................................................30
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech Republic
Josef Duben ...........................................................34
Czech Union for Nature Conservation
Petr Stýblo ...........................................................38
Cruelty? – Excuse me?
Eugenie Sychrovská ....................................................44
INDEX 2007 ............................................................49

čtvrtek, 25 listopad 2010 12:53

Veterinární lékař 02/2008

Napsal(a)
OBSAH ..................................................................55
POUŽITÍ PROTETICKÝCH POMŮCEK U PSŮ
Jan Vajc ...............................................................57
RADIAČNÍ TERAPIE INTRAKRANIÁLNÍHO NÁDORU
U NĚMECKÉHO OVČÁKA
Aleš Tomek, Petr Šrenk, Hana Jarešová, Miriam Kleiter ..................62
EXTRAKCE HYPSELODONTNÍCH ZUBŮ U HLODAVCŮ
A ZAJÍCOVITÝCH
Michael Hartmann .......................................................69
PŘÍČINY OBRNY U KOČEK, NEZPŮSOBENÉ
NEUROLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM
Sabine Tacke, Martin Kramer, Cetina Thiel, Christine Peppler ...........78
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ............................................................83
Český svaz ochráncù přírody
Petr Stýblo ............................................................87
Psychické týrání, stres, nebo co vlastnì
a je to vùbec možné?
Eugenie Sychrovská .....................................................91


CONTENTS


CONTENTS ...............................................................55
USE OF PROSTHETIC APPLIANCES IN DOGS
Jan Vajc ...............................................................57
RADIATION THERAPY OF THE INTRACRANIAL TUMOR
IN A GERMANY SHEPHERD DOG
Aleš Tomek, Petr Šrenk, Hana Jarešová, Miriam Kleiter ..................62
EXTRACTION OF PERMANENT/LIFETIME TEETH IN
RODENTS AND HARES
Michael Hartmann .......................................................69
THE CAUSE OF PARALYSIS IN CATS OTHER THAN NEUROLOGIC
DISEASE
Sabine Tacke, Martin Kramer, Cetina Thiel, Christine Peppler ...........78
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech Republic
Josef Duben ............................................................83
Czech Union for Nature Conservation
Petr Stýblo ............................................................87
Maltreatment, stress or what in fact, and is that real?
Eugenie Sychrovská .....................................................91

čtvrtek, 25 listopad 2010 08:45

Veterinární lékař 03/2008

Napsal(a)
OBSAH ................................................................100
ATOPICKÁ DERMATITIDA U PSŮ
Stanislav Počta ......................................................103
TOXICKÁ EPIDERMÁLNÍ NEKROLÝZA
U PSA KAZUISTICKÉ SDĚLENÍ
František Jelínek, Dana Vozková, Dita Kosáková .......................115
FARMAKOLOGICKÝ POHLED NA POUŽITÍ IBUPROFENU
VE VETERINÁRNÍ PRAXI MALÝCH ZVÍŘAT
Simona Pejřilová, Radmila Zavadilová, Petr Sedlák ....................123
INCONTINENTIA VESICAE PO GONADECTOMII U FEN
Hartwig Bostedt ......................................................127
KULHAJÍCÍ MLADÝ PES
P. Schawalder, H. Stich, Z. Spänhauer, A. Polikeit, S. Ferguson ......130
ZPRÁVY
Zde informuje státní vetrinární správa ČR
Josef Duben ..........................................................137
Český svaz ochránců přírody
Petr Stýblo ..........................................................141CONTENTS

CONTENTS .............................................................100
CANINE ATOPIC DERMATITIS
Stanislav Počta ......................................................103
TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS
IN ONE DOG. A CASE REPORT
František Jelínek, Dana Vozková, Dita Kosáková .......................115
THE PHARMACOLOGIST’S VIEW OF THE USE OF
IBUPROFEN IN SMALL ANIMAL PRACTICE
Simona Pejřilová, Radmila Zavadilová, Petr Sedlák ....................123
INCONTINENTIA VESICAE FOLLOWING
GONADECTOMY IN FEMALE DOGS
Hartwig Bostedt ......................................................127
LIMPING YOUNG DOG
P. Schawalder, H. Stich, Z. Spänhauer, A. Polikeit, S. Ferguson ......130
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech republic
Josef Duben ..........................................................137
Czech Union for Nature Conservation
Petr Stýblo ..........................................................141
čtvrtek, 25 listopad 2010 08:24

Veterinární lékař 04/2008

Napsal(a)
EDITORIAL .............................................................147
OBSAH .................................................................148
DIAGNOSTIKA A CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ FIBROMATÓZNÍHO
PAPILOMU URETRY U FENY
Jan Hnízdo, Lenka Chylíková, Josef Mašek, Milan Klečka ................151
PŘEHLED ČASTĚJI POUŽÍVANÝCH, INDIVIDUÁLNĚ
PŘIPRAVOVANÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ VE VETERINÁRNÍ
PRAXI
ČÁST I. – PŘÍPRAVKY APLIKOVANÉ NA KŮŽI A DO
PŘÍSTUPNÝCH TĚLNÍCH DUTIN
Simona Pejřilová, Radmila Zavadilová ..................................156
AGRESIVNÍ PES JAKO DŮSLEDEK NEZVLÁDNUTÉ VÝCHOVY
– KAZUISTIKY
Šárka Navarová ........................................................161
OSTEOARTROTICKÁ ONEMOCNĚNÍ KOČEK
Gereon Viefhues .......................................................165
DYSTOKIE – POMOC U FEN
Axel Wehrend ..........................................................170
ZPRÁVY
Zde informuje státní veterinární správa ČR
Josef Duben ...........................................................175


CONTENTS

EDITORIAL .............................................................147
CONTENTS ..............................................................148
DIAGNOSTIC APPROACH AND SURGICAL MANAGEMENT OF
AN URETHRAL FIBROMATEOUS PAPILLOMA IN A BITCH
Jan Hnízdo, Lenka Chylíková, Josef Mašek, Milan Klečka ................151
THE VIEW TO THE FREQUENTLY USED INDIVIDUALLY
PREPARED MEDICINAL PRODUCTS IN VETERINARY PRACTICE
PART I. – TOPICAL PREPARATIONS ADMINISTERED ON THE
SKIN AND TO THE BODY CAVITIES
Simona Pejřilová, Radmila Zavadilová ..................................156
AGGRESSIVE DOG AS A RESULT OF UNCONTROLLED CARE
– CASUISTRY
Šárka Navarová ........................................................161
OSTEOARTHROSIS IN CATS
Gereon Viefhues .......................................................165
CANINE DYSTOCIA - MANAGEMENT
Axel Wehrend ..........................................................170
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech republic
Josef Duben ...........................................................175