Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2004
úterý, 18 leden 2011 10:25

Veterinární lékař 1/2004

EDITORIAL .............................................................................................. 1
OBSAH ........................................................................................................ 2
BOLEST U MALÝCH ZVÍŘAT
II. VYŠETŘENÍ BOLESTI
Š. Vaculín
......................................................................................................... 3
AVIÁRNÍ INFLUENZA
G. Smělá
.......................................................................................................... 7
DISLOKACE ČOČKY A MOŽNÉ KOMPLIKACE
V DŮSLEDKU POZDNÍ DIAGNOSTIKY
P. Trnková
..................................................................................................... 12
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISÙ .............................. 18


CONTENTS

EDITORIAL ...............................................................................1
CONTENTS .................................................................................2
PAIN IN SMALL ANIMALS
II. PAIN ASSESSMENT
Š. Vaculín
..........................................................................................................3
AVIAN INFLUENZA
G. Smělá
...........................................................................................................7
LENS DISLOCATION AND ITS COMPLICATIONS
DUE TO LATE DIAGNOSIS
P. Trnková
..................................................................................................... 12
FROM THE LITERATURE .......................................................18

čtvrtek, 06 leden 2011 08:01

Veterinární lékař 2/2004

EDITORIAL ............................................................................................ 25

OBSAH ................................................................................................. 26

BOLEST U MALÝCH ZVÍŘAT
III. FARMAKOLOGIE BOLESTI
E. Pydychová, M. Franěk, Š. Vaculín ........................................................ 27
MALIGNÍ LYMFOMY U PSŮ
J. Hraběta
.............................................................................................. 32
NOVÁ PRAVIDLA CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ SE
ZVÍŘATY PO 1. 5. 2004 A S TÍM SOUVISEJÍCÍ POVINNOSTI
SOUKROMÝCH VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ
P. Tomanová .......................................................................................... 37

REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................. 40
RECENZE ............................................................................................. 42

 

 

 

EDITORIAL ........................................................................................... 25

CONTENTS .......................................................................................... 26

PAIN IN SMALL ANIMALS
III. PHARMACOLOGY OF PAIN
E. Pydychová, M. Franěk, Š. Vaculín ....................................................... 27

CANINE MALIGNANT LYMPHOMA
J. Hraběta ............................................................................................. 32

NEW RULES APPLIED AFTER 1ST MAY 2004 TO
TRAVELLING ABROAD WITH PETS AND THE
CONSEQUENT DUTIES OF PRIVATE VETERINARIANS
P. Tomanová ......................................................................................... 37

FROM THE LITERATURE ...................................................................... 40
BOOK REVIEW .....................................................................................42

středa, 05 leden 2011 14:34

Veterinární lékař 3/2004

EDITORIAL ............................................................................................ 45

OBSAH ................................................................................................. 46

SEPTICKÉ STAVY I – PATOFYZIOLOGIE
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová
......................................................... 47
IRSKÝ VLKODAV
Z. Málková
............................................................................................. 52
HISTOLOGICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ BIOPSIÍ
A SPOLUPRÁCE KLINIKA S PATOLOGEM
F. Jelínek
.............................................................................................. 56
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................. 59

 

 

 

EDITORIAL ........................................................................................... 45

CONTENTS .......................................................................................... 46

THE COURSE OF SEPSIS I – PATHOPHYSIOLOGY
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová
....................................................... 47
IRISH WOLFHOUND
Z. Málková
............................................................................................ 52
HISTOLOGICAL EXAMINATION
OF BIOPSIES AND COOPERATION
OF CLINICIAN WITH PATHOLOGIST
F. Jelínek
............................................................................................. 56
FROM THE LITERATURE ...................................................................... 59

středa, 05 leden 2011 13:58

Veterinární lékař 4/2004

EDITORIAL ............................................................................................ 65

OBSAH ................................................................................................. 66

BOLEST U MALÝCH ZVÍŘAT IV – AKUTNÍ BOLEST
Š. Vaculín
............................................................................................. 67
INTOXIKACE JEDEM ROPUCHY OBECNÉ
(BUFO BUFO) – KAZUISTIKA
P. Scheer, P. Svoboda, J. Doubek
.......................................................... 71
CO ŘEŠÍ A KAM SE UBÍRÁ VETERINÁRNÍ HISTORIOGRAFIE
J. Šindlář
.............................................................................................. 77

REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................. 81

ZÁKON O KOMOŘE VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ
ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO NOVELA
P. Tomanová
......................................................................................... 83

 

 

EDITORIAL ........................................................................................... 65

CONTENTS .......................................................................................... 66

PAIN IN SMALL ANIMALS IV – ACUTE PAIN
Š. Vaculín
............................................................................................ 67
TOAD (BUFO BUFO) VENOM POISONING
– A CASE REPORT
P. Scheer, P. Svoboda, J. Doubek
......................................................... 71
WHAT IS THE FOCUS AND TREND
OF VETERINARY HISTORIOGRAPHY
J. Šindlář
............................................................................................. 77

FROM THE LITERATURE ..................................................................... 81

THE CHAMBER OF VETERINARY SURGEON
ACT AND ITS AMENDMENT
P. Tomanová
....................................................................................... 83