Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
3/2010
3/2010

3/2010 (2)

9. 11. 2010 10:10

Psychiatrie 03/2010

Napsal(a) Administrator
2. 11. 2010 8:23

Psychiatrie 3/2010

Napsal(a)
Editorial ...................................................................................................................... 115

Obsah ......................................................................................................................... 116

Původní práce

Lenka Pleštilová, Lucie Bankovská Motlová
Dotazníkové šetření mezi absolventy preventivně edukačního programu
proti relapsu psychózy (PREDUKA) (Krátké sdělení) ....................................................... 118

Přehledné články

Marek Preiss, Miroslava Benešová
Od tréninku paměti k tréninku plasticity .......................................................................... 121

Michal Raszka, Adam Chalupníček, Ján Praško
Depersonalizace a derealizace z klinického hlediska ........................................................127

Pavel Kalvach, Zdeněk Kalvach
Demence na prahu 20. století: Praha vs. Frankfurt vs. Mnichov ......................................... 135

Kazuistiky

Jiří Jošt
Oční pohyby a dyslexie .................................................................................................. 141

Vzdělávání

Petr Hejzlar, Martin Halíř, Marek Fiala
Komunitní přístup v péči o dlouhodobě duševně nemocné ................................................... 146

Fórum České neuropsychofarmakologické společnosti

Pavel Mohr
Iloperidon: variace na obehrané téma anebo první aplikace
personalizované medicíny v psychiatrii?............................................................................. 153

Zprávy
Přečetli jsme za Vás ...................................................................................................... 159

Informace ...................................................................................................................... 163

Nové knihy ..................................................................................................................... 165

 

Editorial .......................................................................................................................... 115

Contents ..........................................................................................................................116

Original Papers

Lenka Pleštilová, Lucie Bankovská Motlová
Preventive educational programme for psychosis relapse prevention (PREDUCA):
Field questionnaire survey among participants .................................................................... 118

Reviews

Marek Preiss, Miroslava Benešová
From memory to plasticity training .................................................................................... 121

Michal Raszka, Adam Chalupníček, Ján Praško
Depersonalization and derealization from the clinical point of view ........................................ 127

Pavel Kalvach, Zdeněk Kalvach
Dementia on the threshold of the 20th century:
Prague vs. Frankfurt vs. Munich ........................................................................................ 135

Case report

Jiří Jošt
Eye movements and dyslexia ............................................................................................141

CME

Petr Hejzlar, Martin Halíř, Marek Fiala
Community approach in care for longterm mentally ill .........................................................  146

Forum of the Czech Neuropsychopharmacological Society

Pavel Mohr
Iloperidone: an old tune variation or the first implementation
of personalized medicine into psychiatry? ........................................................................... 153

Communications
We have read for you .........................................................................................................  159

Informations....................................................................................................................... 163

New Books .....................................................................................................................   165