Tigis

č. 3/2008
č. 3/2008

č. 3/2008 (1)

čtvrtek, 25 listopad 2010 08:45

Veterinární lékař 03/2008

Napsal(a)
OBSAH ................................................................100
ATOPICKÁ DERMATITIDA U PSŮ
Stanislav Počta ......................................................103
TOXICKÁ EPIDERMÁLNÍ NEKROLÝZA
U PSA KAZUISTICKÉ SDĚLENÍ
František Jelínek, Dana Vozková, Dita Kosáková .......................115
FARMAKOLOGICKÝ POHLED NA POUŽITÍ IBUPROFENU
VE VETERINÁRNÍ PRAXI MALÝCH ZVÍŘAT
Simona Pejřilová, Radmila Zavadilová, Petr Sedlák ....................123
INCONTINENTIA VESICAE PO GONADECTOMII U FEN
Hartwig Bostedt ......................................................127
KULHAJÍCÍ MLADÝ PES
P. Schawalder, H. Stich, Z. Spänhauer, A. Polikeit, S. Ferguson ......130
ZPRÁVY
Zde informuje státní vetrinární správa ČR
Josef Duben ..........................................................137
Český svaz ochránců přírody
Petr Stýblo ..........................................................141CONTENTS

CONTENTS .............................................................100
CANINE ATOPIC DERMATITIS
Stanislav Počta ......................................................103
TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS
IN ONE DOG. A CASE REPORT
František Jelínek, Dana Vozková, Dita Kosáková .......................115
THE PHARMACOLOGIST’S VIEW OF THE USE OF
IBUPROFEN IN SMALL ANIMAL PRACTICE
Simona Pejřilová, Radmila Zavadilová, Petr Sedlák ....................123
INCONTINENTIA VESICAE FOLLOWING
GONADECTOMY IN FEMALE DOGS
Hartwig Bostedt ......................................................127
LIMPING YOUNG DOG
P. Schawalder, H. Stich, Z. Spänhauer, A. Polikeit, S. Ferguson ......130
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech republic
Josef Duben ..........................................................137
Czech Union for Nature Conservation
Petr Stýblo ..........................................................141