Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
 DTP STUDIO / GRAFICKÉ PRÁCE
 
Nemusíte instalovat nový program ani trávit hodiny u počítače.
O vše se postaráme my a ušetříme vám to nejcennější - čas.
 
 
ZLOM odborných časopisů, knih, brožur a dalších tiskovin

JAZYKOVÉ A ODBORNÉ KOREKTURY spolupracujeme s kvalifikovanými korektory
 
GRAFICKÉ NÁVRHY prospektů, manuálů, periodik
 
 
 
Darujte originál!
 
Čím potěšíte své blízké víc než originálním a osobním dárkem v podobě kalendáře, přáníčka, pexesa nebo hracích karet vytvořených z vlastních fotografií?
 
 
Vyberte si z našich produktů, pošlete fotografie a o víc se nemusíte starat. 
Každý produkt zpracováváme individuálně a tím zajistíme ten nejlepší výsledek.
Nemusíte se tak bát nevhodně oříznutých nebo umístěných fotografií a nekompletních textů.
Kontrolou prochází i fotografie a pokud se nám zdají nekvalitní, zákazníka upozorníme a má možnost fotografii vyměnit.

 

 

Tigis letak

 

 

Akce "PAPÍR ZDARMA"


Papír zdarma z našich skladových zásob.

Zašlete cenovou poptávku na tisk s typem papíru
o který máte zájem, pokusíme se Vám nabídnout
papír podobný, jenž máme na skladě a pak máte
od nás papír zdarma.

 

Příklady papíru na skladě

ofsetový papír - 250g, 300g 
křída matná - 90g, 115g, 150g, 
křída lesklá - 90g, 200, 250g
bílý žebrovaný papír - 120g
různé strukturované papíry
různé recyklované, krémové papíry - 80g, 130g

 

Digitální stroje Konica Minolta

 
 Bizhub Press C1085
- max. rozměr SRA3 - 320x450mm
- nový finišer vazba V1
- rychlejší tisk až 85 str. A4 za minutu
- kvalitnější tisk - stabilní kvalita tisku
 Press C6000
- max. rozměr 330x1200 mm
- jedinečná kvalita obrazu – Impozantní tiskové rozlišení
  1,200 x 1,200 dpi x 8 bi
t
tisk až 60 str. A4 za minutu

 

 

DIGITÁLNÍ TISK TIGIS

  • vizitky od 1 Kč - jednostranné, oboustranné
  • letáky - A6, A5, A4, A3
  • brožury, časopisy
  • desky
  • kalendáře - stolní, závěsné
  • samolepky
  • pvc samolepky
 

 

Kontaktujte nás na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Alergie supplementum 1

 

Editorial
Petr Panzner, Vít Petrů................................................................. 1
Program....................................................................................  9
Abstrakta
Astma v dospělosti...................................................................... 23
Laboratorní metody v imunologii ..................................................  24
Alergie na léky ........................................................................... 27
Akutní alergické stavy ................................................................. 30
Diagnostika v alergologii .............................................................. 33
Imunologie reprodukce ................................................................ 35
Astma v dětském věku ................................................................ 38
Imunodeficience.......................................................................... 41
Imunoalergologická problematika kožních onemocnění .................. 45
Biologická léčba v imunoalergologii .............................................. 47
Imunoalergologická onemocnění v těhotenství................................ 49
Alergie na hmyz.......................................................................... 52
Potravinové alergie ...................................................................... 55
Autoimunitní onemocnění............................................................. 57
Imunomodulace .......................................................................... 60
Specifická alergenová imunoterapie .............................................. 62
Sekce sester ............................................................................  63
Sekce laborantů ........................................................................  66
Nádorová imunologie ..................................................................  68
Transplantační imunologie ..........................................................  70
Alergické projevy na horních dýchacích cestách ...........................  71
Mezioborová spolupráce .............................................................  73
Diferenciální diagnostika angioedémů a hereditární angioedém ........ 74

Postery ..................................................................................... 77
Rejstřík autorů ......................................................................... 108

 

Editorial
Petr Panzner, Vít Petrů ................................................................. 1
Programme ................................................................................ 9
Abstracts
Asthma in Adulthood ................................................................... 23
Laboratory methods in immunology ..............................................  24
Drug Allergy ...............................................................................  27
Acute allergy states ...................................................................  30
Allergy Diagnostics ....................................................................  33
Immunology of reproduction ........................................................  35
Childhood asthma ......................................................................  38
Immunodeficiencies ....................................................................  41
Immuno-allergology of the skin diseases ......................................  45
Biologicals in immunoallergology .................................................. 47
Immunoallergic diseases in pregnancy .......................................... 49
Insect allergy .............................................................................. 52
Food allergy ................................................................................ 55
Autoimmune diseases ................................................................. 57
Immunomodulation ...................................................................... 60
Specific allergen immunotherapy................................................... 62
Nurses section ........................................................................... 63
Laboratory technical assistant section........................................... 66
Tumor immunology......................................................................  68
Transplantation immunology ......................................................... 70
Allergy of the upper airways .......................................................... 71
Interdisciplinary cooperation.......................................................... 73
Differential diagnostics of angioedema and hereditary angioedema ... 74

Posters ....................................................................................... 77
Index ......................................................................................... 108

OBSAH

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů .................................................................. 141
In memoriam MUDr. Jiří Režný ......................................................... 142

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Kožní choroby s účastí žírných buněk
Iveta Tomšíková ............................................................................. 149

Bronchopulmonální dysplasie a oxygenoterapie novorozenců –
následky a souvislosti
František Kopřiva ........................................................................... 153

Senzibilizace alergeny hmyzího jedu
Iveta Zdráhalová ............................................................................ 159

Role střevní bariéry, mikrobioty a imunitního systému
v patogenezi nekrotizující enterokolitidy
Štěpán Coufal, Alena Kokešová, Helena Tlaskalová-Hogenová,
Miloslav Kverka ............................................................................. 172

Astma v adolescenci
Martin Zápalka .............................................................................. 185

Česká stopa v gruzínských jeskyních
Ariana Lajčíková ........................................................................... 192

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Tisková zpráva Stallergenes Greer ................................................. 197

INFORMACE ........................................................................... 199

 

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................................... 141
In memoriam MUDr. Jiří Režný ...................................................... 142

REVIEWS
Skin diseases in the presence of mast cells
Iveta Tomšíková .......................................................................... 149

Bronchopulmonary dysplasia and oxygen therapy
of newborn infants – the consequences for the life
František Kopřiva ........................................................................ 153

Sensibilisation by insect venom allergens
Iveta Zdráhalová ......................................................................... 159

Gut barrier, microbiota and immune system
in the pathogenesis of necrotizing enterocolitis
Štěpán Coufal, Alena Kokešová, Helena Tlaskalová-Hogenová,
Miloslav Kverka ......................................................................... 172

Asthma in adolescence
Martin Zápalka .......................................................................... 185

Czech vestige in the Georgian caves
Ariana Lajčíková ...................................................................... 192

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Press release Stallergenes Greer .............................................. 197

 

INFORMATION .................................................................. 199

Psychiatrie 3/2016

 

EDITORIAL.....................................................................................................118

 

Púvodní práce

Aneta Weissová, Miroslava Janoušková, Alexandr Kasal, Tomáš Petr
Postoje sester pracujících v oblasti psychiatrie k lidem
s duševním onemocněním.................................................................................... 121

Přehledné články

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis Georgi)
a jeho účinky na nervový systém.......................................................................... 127


Pavel Knytl, Pavel Mohr
Neuroaktivní steroidy, neurosteroidy
a jejich úloha ve schizofrenii................................................................................. 132


Karel D. Riegel, Marek Preiss, Pavel Harsa
Užitečnost Alternativního modelu DSM-5 pro poruchy osobnosti
v klinické praxi.................................................................................................... 139


vzdĚlávání

Marián Kolenič, Jana Čapková, Tomáš Hájek
Inzulinová rezistence, diabetes mellitus 2. typu
a bipolární afektivní porucha...................................................................................147

Fórum české neuropsychofarmakologické
společnosti

Ján Praško, Aleš Grambal
Farmakoterapie hraniční poruchy osobnosti............................................................ 153

DOPISY, OHLASY, DISKUSE .....................................................................163

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ..........................................................................165

ZPRÁVY ..........................................................................................................166

 

 

Contens


EDITORIAL ....................................................................................................118

 

oRIGINAL PAGES

Aneta Weissová, Miroslava Janoušková, Alexandr Kasal, Tomáš Petr
Postoje sester pracujících v oblasti psychiatrie k lidem
s duševním onemocněním.....................................................................................121

Reviews

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis Georgi)
a jeho účinky na nervový systém...........................................................................127


Pavel Knytl, Pavel Mohr
Neuroaktivní steroidy, neurosteroidy
a jejich úloha ve schizofrenii...................................................................................132


Karel D. Riegel, Marek Preiss, Pavel Harsa
Užitečnost Alternativního modelu DSM-5 pro poruchy osobnosti
v klinické praxi......................................................................................................139

CME

Marián Kolenič, Jana Čapková, Tomáš Hájek
Insulin resistance, type 2 diabetes mellitus and bipolar disorders.............................. 147

forum of the czech neuropsychopharmacological
society

Ján Praško, Aleš Grambal
Pharmacotherapy of borderline personality disorder....................................................153

Correspondence....................................................................................163

WE HAVE READ FOR YOU ..........................................................................165

COMMUNICATION .........................................................................................166

 

Aktuality v nefrologii 3/2016

 

Editorial ............................................................................................................ 73

Obsah................................................................................................................ 75

38. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti
s medzinárodnou účasťou
Program............................................................................................................... 79
Abstrakta............................................................................................................. 83
Postery................................................................................................................ 94

Komentovaný doporučený postup
Imunosuprese u starších příjemců transplantace ledviny
Michaela Zelinová, Ondřej Viklický......................................................................... 97

Přehledný článek
Cilioterapia – nový prístup k liečbe autozómovo dominantnej polycystickej
choroby obličiek (ADPKD)
Katarína Skalická, Gabriela Hrčková, László Kovács............................................... 100

Zprávy................................................................................................................ 106

 

Editorial.............................................................................................................. 73

Contents.............................................................................................................. 75

38th congress of Slovak society of nephrology
with international participation
Programme........................................................................................................... 79
Abstracts.............................................................................................................  83
Posters................................................................................................................  94

Guidelines
Immunosuppression in elderly kidney
transplant recipients
Michaela Zelinová, Ondřej Viklický........................................................................... 97

Reviews
Ciliotherapy – a new approach for the treatment
of autosomal dominant polycystic kidney
disease (ADPKD)
Katarína Skalická, Gabriela Hrčková, László Kovács................................................ 100

News ................................................................................................................. 106

Obálka 3/2016

 

Obsah 3/2016

Editorial
Václav Špičák ........................................................................................................ 1

Léčba astmatu a alergií – to nejsou jenom medikamenty
Vít Petrů ............................................................................................................... 5

Pylová sezona 2016
Ondřej Rybníček ................................................................................................... 11

Chronický kašel u dětí – méně časté příčiny
Jarmila Turzíková ................................................................................................. 17

Pilates cvičení pro každého – narovnejte se!
Libuše Smolíková ................................................................................................. 24

Když kůže svědí. Část III: Svědění kůže v létě a na podzim
Nina Benáková ..................................................................................................... 29

Alkohol z pohledu alergologa – jed, droga, alergen, nebo histaminoliberátor?
Martin Fuchs ........................................................................................................ 33

Měření ionizace vzduchu v rámci přípravy speleoterapie v Gruzii
Ariana Lajčíková ................................................................................................... 37

Vy se ptáte – my odpovídáme...
Alergická rýma v létě – aneb „pozdě bycha honit"
Marie Špičáková ................................................................................................... 43

Hovořili s Vámi ..................................................................................................  43

Křížovka .............................................................................................................. 44

EDITORIAL
Richard Rokyta.....................................................................................................................89
Přehledné články
IASP souhrnné přehledy o bolestech kloubů 3. část................................................................ 93
Karel Nesměrák
Historie analgetik................................................................................................................ 103
Ladislav Slováček, Birgita Slováčková
Analgetická terapie v pokročilé a terminální paliativní péči
u nemocných se zhoubným novotvarem................................................................................ 114
Roman Šmucler, Janka Jenčová
Přímé i nepřímé ovlivnění bolesti s pomocí
laserů – update 2016............................................................................................................120
Alena Pospíšilová, Marek Hakl, Olga Faustmannová
Chronická rána a bolest........................................................................................................125
Zprávy
Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., FCMA ............................................................................134
Informace........................................................................................................................  135

 

Editorial
Richard Rokyta...................................................................................................................  89
Reviews
The survey of joint pain from IASP 3rd part............................................................................  93
Karel Nesměrák
History of analgesics.......................................................................................................... 103
Ladislav Slováček, Birgita Slováčková
Analgesic therapy in advanced and terminal palliative care
for cancer patients.............................................................................................................. 114
Roman Šmucler, Janka Jenčová
Direct and indirect treatment of pain
with lasers – update 2016.................................................................................................... 120
Alena Pospíšilová, Marek Hakl, Olga Faustmannová
Chronic wound and pain....................................................................................................... 125
News
Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., FCMA ........................................................................... 134
Informations......................................................................................................................  86

EDITORIAL
František Jelínek............................................................................................................ 129

Původní články
Podmínky, preference a zkušenosti majitelů adoptovaných psů
Svatava Vitulová, Eva Voslářová, Vladimír Večerek............................................................. 137
Vliv povinného čipování na počty opuštěných psů v Děčíně
Jiří Žák, Eva Voslářová, Iveta Bedáňová,Vladimír Večerek.................................................... 141
Překladové články
Dirofilarióza u psů – 3. část
Károly Vörös, Róbert Farkas............................................................................................. 147
Fotogalerie
Jejunum duplex
Zdeněk Valeš.................................................................................................................. 156
Abstrakta ze zahraničních časopisů...............................................................................158
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
OIE (Světová organizace pro zdraví zvířat) představuje základní
principy strategie boje proti rezistenci k antimikrobikům
Marek Soph, Lucie Pokludová............................................................................................. 167
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Otrávená volně žijící zvířata v záchranných stanicích
Petr Stýblo....................................................................................................................... 169
Zoo Praha
Odchyt dikobrazů srstnatonosých (Hystrix indica) pro určení pohlaví
Roman Vodička................................................................................................................  171
Klinicko-patologické kasuistiky
Karcinom rete testis a tumor z Leydigových buněk u psa. Kasuistické sdělení
František Jelínek, Jan Hruška, Janka Hrušková, Hana Kozová,
Kristina Blatová, Vojtěch Gabriel......................................................................................... 175
Fatální echinokokóza u lemura tmavého (Eulemur macaco macaco)
Anna Zemanová, Lenka Chrastinová, Lucia Frgelecová, Lada Hofmannová............................... 184

 

Editorial
František Jelínek............................................................................................................... 129
Original papers
Conditions, preferences and experiences of adopters of shelter dogs
Svatava Vitulová, Eva Voslářová, Vladimír Večerek............................................................... 137
Effects of mandatory microchipping on numbers of abandoned
dogs in Děčín city
Jiří Žák, Eva Voslářová, Iveta Bedáňová,Vladimír Večerek...................................................... 141
Translated works
Heartworm disease in dogs
Károly Vörös, Róbert Farkas...............................................................................................147
Photogalery
Jejunum duplex
Zdeněk Valeš.................................................................................................................. 156
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
OIE (World Organisation for Animal Health) represents a fundamental
principle of strategy to combat resistance to antimicrobial substances
Marek Soph, Lucie Pokludová........................................................................................... 167
Information from the Czech Association of the nature
Poisoned wildlive animals in rescue stations
Petr Stýblo..................................................................................................................... 169
Zoo Prague
Catching of  porcupines Hystrix indica species for sex identification
Roman Vodička............................................................................................................... 171
Clinicopathological case reports
Carcinoma of the rete testis and Leydig cell tumour in one dog. A case report
František jelínek, jan hruška, janka hrušková, hana kozová,
Kristina Blatová, Vojtěch Gabriel...................................................................................... 175
Fatal echinococcosis in black lemur (Eulemur macaco macaco)
Anna Zemanová, Lenka Chrastinová, Lucia Frgelecová, Lada Hofmannová............................ 184

Strana 1 z 44