Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
AVN 3/2016
AVN 3/2016

AVN 3/2016 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Aktuality v nefrologii 3/2016

Aktuality v nefrologii 3/2016

 

Editorial ............................................................................................................ 73

Obsah................................................................................................................ 75

38. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti
s medzinárodnou účasťou
Program............................................................................................................... 79
Abstrakta............................................................................................................. 83
Postery................................................................................................................ 94

Komentovaný doporučený postup
Imunosuprese u starších příjemců transplantace ledviny
Michaela Zelinová, Ondřej Viklický......................................................................... 97

Přehledný článek
Cilioterapia – nový prístup k liečbe autozómovo dominantnej polycystickej
choroby obličiek (ADPKD)
Katarína Skalická, Gabriela Hrčková, László Kovács............................................... 100

Zprávy................................................................................................................ 106

 

Editorial.............................................................................................................. 73

Contents.............................................................................................................. 75

38th congress of Slovak society of nephrology
with international participation
Programme........................................................................................................... 79
Abstracts.............................................................................................................  83
Posters................................................................................................................  94

Guidelines
Immunosuppression in elderly kidney
transplant recipients
Michaela Zelinová, Ondřej Viklický........................................................................... 97

Reviews
Ciliotherapy – a new approach for the treatment
of autosomal dominant polycystic kidney
disease (ADPKD)
Katarína Skalická, Gabriela Hrčková, László Kovács................................................ 100

News ................................................................................................................. 106