Tigis

pátek, 23 listopad 2018 20:55

Veterinární lékař 4/2018

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

OBSAH ................................................................................................................................... 211

EDITORIAL
Roman Kvapil ......................................................................................................................... 209

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Giardie a jejich výskyt u různých druhů zvířat
Lada Hofmannová .................................................................................................................. 215

Chronická průjmová onemocnění psů a koček,
úloha střevní mikrobioty a dietní management
Eva Štercová, Jana Tšponová ............................................................................................... 223

Vliv virových onemocnění na zdravotní stav populace včelstev
Jana Prodělalová, Eliška Čukanová, Romana Moutelíková,
Martin Kamler, Dalibor Titěra ................................................................................................. 238

ABSTRAKTA ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .................................................................... 249
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Comp Oncology, Veterinary Ophthalmology, Veterinary Surgery,
Veterinary Dermatology, Veterinary Radiology & Ultrasound, doi.org

FOTOGALERIE
Stomatologie ve veterinární medicíně
Michal Čáp ............................................................................................................................ 255

ZPRÁVY

ZDE INFORMUJE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Vítězem dvanáctého ročníku soutěže veterinárních středních škol
jsou studenti z Boskovic
Petr Majer ............................................................................................................................. 259

INFORMACE Z ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Centrální databáze zvířat Národní sítě záchranných stanic na příkladu
kalouse ušatého Asio otus
Petr Stýblo ............................................................................................................................ 261

ZOO PRAHA
Drobný chirurgický výkon u samce želvy obrovské
(Aldabrachelys gigantea) Tora
Roman Vodička , Robert Novotný ........................................................................................ 265

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KASUISTIKY
Tumory a tumoriformní léze dělohy u pěti fen
František Jelínek .................................................................................................................. 269

REJSTŘÍKY 2018 ................................................................................................................ 278

 

CONTENTS ........................................................................................................................ 211

EDITORIAL
Roman Kvapil ..................................................................................................................... 209

ORIGINAL PAPERS

Giardia and their occurrence in various animal species
Lada Hofmannová .............................................................................................................. 215

Chronic diarrhoeal diseases of dogs
and cats, the role of intestinal microbiota and dietary management
Eva Štercová, Jana Tšponová ........................................................................................... 223

The effect of viral infections on honeybee colony condition
Jana Prodělalová, Eliška Čukanová, Romana Moutelíková,
Martin Kamler, Dalibor Titěra .............................................................................................. 238

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ..................................................................... 249
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Comp Oncology, Veterinary Ophthalmology, Veterinary Surgery,
Veterinary Dermatology, Veterinary Radiology & Ultrasound, doi.org

PHOTOGALERY
Stomatology in veterinary medicine
Michal Čáp ........................................................................................................................... 255

NEWS

HERE INFORMS THE STATE VETERINARY MANAGEMENT
The winners of the twelfth year of the veterinary secondary schools competition
are students from Boskovice
Petr Majer ............................................................................................................................ 259

INFORMATION FROM THE CZECH ASSOCIATION OF THE NATURE
The central animal database of National network rescue stations –
The long-eared owl (Asio otus) as an example
Petr Stýblo ........................................................................................................................... 261

ZOO PRAGUE
The small surgery in male giant tortoise
(Aldabrachelys gigantea) Toro
Roman Vodička , Robert Novotný ....................................................................................... 265

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Tumours and tumour-like lesions in five bitches
František Jelínek ................................................................................................................. 269

INDEX 2018 ........................................................................................................................ 278

 

Číst 4430 krát Naposledy změněno středa, 16 říjen 2019 09:15