Tigis

neděle, 15 září 2019 18:45

Veterinární lékař 3/2019

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

OBSAH

EDITORIAL
Roman Kvapil .................................................................................................... 145

OBSAH  ............................................................................................................. 147

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Poranění rohovky
Lucie Míková ...................................................................................................... 151

Současný vývoj a trendy v regionální anestezii psů a koček
Vojtěch Novák, Anna Mandelová ....................................................................... 159

Otrava antikoagulačními rodenticidy u psů a koček z pohledu
zobrazovací diagnostiky
Ivana Nývltová, Dominik Komenda ..................................................................... 166

ABSTRAKTA ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .................................................. 177
Reproduction in Domestic Animals, Journal of Veterinary Cardiology,
Veterinary and Comparative Oncology, Veterinary Surgery,
Journal of Small Animal Practice, Veterinary Ophthalmology,
Journal of the American Veterinary Medical Association, Veterinary Record,
Veterinary Surgery, Veterinary Radiology and Ultrasound

FOTOGALERIE
Onemocnění kůže
Jaroslava Šeflová ................................................................................................. 187

ZPRÁVY

ZDE INFORMUJE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČR
Veterinární dozor nacvičoval ve vojenském prostoru v Boleticích
spolupráci při likvidaci nebezpečných nákaz
Petr Majer .............................................................................................................. 192

INFORMACE Z ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Predátoři hraboše polního Microtus arvalis v záchranných
stanicích v letech 2007–2018
Petr Stýblo .............................................................................................................. 194

ZOO PRAHA
Myiasis u soba karelského (Rangifer tarandus fennicus)
Roman Vodička, Robin Ehl, Ondřej Máca .............................................................. 199

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KASUISTIKY
Neoplazie pankreatu u kočky a u psa
František Jelínek, Daniela Vozková, Martin Lokaj, Štefan Majiroš ......................... 205

 

CONTENTS

EDITORIAL
Roman Kvapil  ..........................................................................................................145

CONTENTS ............................................................................................................. 147

ORIGINAL PAPERS
Injury of cornea
Lucie Míková .............................................................................................................151

Actual progress and trends in regional anesthesia of dogs and cats
Vojtěch Novák, Anna Mandelová ............................................................................. 159

Diagnostic imaging of anticoagulant poisoning in dogs and cats
Ivana Nývltová, Dominik Komenda ........................................................................... 166

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ............................................................ 177
Reproduction in Domestic Animals, Journal of Veterinary Cardiology,
Veterinary and Comparative Oncology, Veterinary Surgery,
Journal of Small Animal Practice, Veterinary Ophthalmology,
Journal of the American Veterinary Medical Association, Veterinary Record,
Veterinary Surgery, Veterinary Radiology and Ultrasound

PHOTOGALERY
Skin diseases
Jaroslava Šeflová ........................................................................................................ 187

NEWS

HERE INFORMS THE STATE VETERINARY MANAGEMENT
Veterinary supervision trained the cooperation in the disposal
of dangerous diseases in the military area in Boletice
Petr Majer ..................................................................................................................... 192

INFORMATION FROM THE CZECH ASSOCIATION OF THE NATURE
Common vole Microtus arvalis predators in rescue stations
in the years 2007–2018
Petr Stýblo .................................................................................................................... 194

ZOO PRAGUE
Myasis in Karelian reindeer (Rangifer tarandus fennicus)
Roman Vodička, Robin Ehl, Ondřej Máca  .................................................................... 199

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Neoplasias of the pancreas in one cat and one dog
František Jelínek, Daniela Vozková, Martin Lokaj, Štefan Majiroš ................................ 205

 

Číst 5364 krát Naposledy změněno středa, 16 říjen 2019 09:14