Tigis

čtvrtek, 01 prosinec 2022 18:05

Veterinární lékař 4/2022

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

VL 4 2022 obalka

Veterinární lékař 4/2022

EDITORIAL
Roman Kvapil ....................................................................................... 202

INFORMACE

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov
malých zvierat

Vzdelávanie SAVLMZ online
Erika Pálová .......................................................................................... 204

OBSAH .................................................................................................. 207

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Výživa psů a koček s nádorovým onemocněním
Eva Štercová .......................................................................................... 211

Zkušenosti s využitím axiální tvářové chlopně
při rekonstrukcích obličeje u psů
Dušan Král ............................................................................................. 225

Kazuistika: OCD-like léze kaudálního okraje glenoidu
scapuly u dospělého psa
Martin Kuncl, Tomáš Vlach, Radka Kmentová,
Petra Martincová
................................................................................... 233

REHABILITACE

Osteoartróza a rehabilitace
Renata Kvapilová, Roman Kvapil ......................................................... 243

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Neformální zasedání šéfů veterinárních služeb EU
v Praze
Petr Majer ............................................................................................. 255

Český svaz ochránců přírody
Orel mořský Haliaethus albicilla v záchranných
stanicích
Petr Stýblo ............................................................................................ 256

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Pulmonální blastom u psa
František Jelínek, Vilma Hypská ........................................................... 259

REJSTŘÍKY 2022 .................................................................................. 267

 

EDITORIAL
Roman Kvapil ......................................................................................... 202

INFORMATION

Slovak small animal veterinary association
Education online
Erika Pálová ........................................................................................... 204

CONTENTS ............................................................................................ 207

ORIGINAL PAPERS

Nutrition of dogs and cats
with cancerous disease
Eva Štercová ........................................................................................... 211

Experience with the use of axial facial flap
in reconstructions of the face in dogs
Dušan Král ............................................................................................... 225

A case report: OCD-like lesion
of the caudal glenoid in adult dog
Martin Kuncl, Tomáš Vlach, Radka Kmentová,
Petra Martincová .....................................................................................
233

REHABILITATION

Osteoarthritis and rehabilitation
Renata Kvapilová, Roman Kvapil ............................................................ 243

NEWS

State veterinary management
Informal meeting of EU veterinary service managers
in Prague
Petr Majer ................................................................................................ 255

Czech Association of the nature
Sea eagles Haliaethus albicilla in rescue stations
Petr Stýblo ............................................................................................... 256

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Pulmonary blastoma in a dog
František Jelínek, Vilma Hypská ............................................................. 259

INDEX 2022 ............................................................................................. 267

Číst 820 krát Naposledy změněno pátek, 02 prosinec 2022 17:09