Tigis

pátek, 25 srpen 2023 15:34

Veterinární lékař 3/2023

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

VL 3 2023 obalka

Veterinární lékař 3/2023

EDITORIAL
Roman Kvapil .................................................................. 154

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online ............................................. 156

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online ............................................ 158

OBSAH ............................................................................. 161

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Kloubní výživa při osteoartritidě
u psů a koček
Kateřina Sedláková ........................................................... 165

Kokcidióza u králíků
Vladimír Jekl, Edita Jeklová, Anna Piskovská,
Karel Hauptman
................................................................. 180

Klinický priebeh, diagnostika a terapia dvoch pacientov
s neurologickou formou felínnej infekčnej peritonitídy
Lucia Turková, Jana Vrábelová, Miroslav Přikryl ................ 188

FOTOGALERIE
Cytologie kůže a podkoží
Tomáš Fiala ........................................................................ 197

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ................. 203
Veterinary and Comparative Oncology, Journal of Veterinary
Internal Medicine, Journal of the American Veterinary
Medical Association, Veterinary Ophthalmology, Veterinary
Radiology and Ultrasound, Veterinary and Comparative
Orthopaedics and Traumatology, Journal of Small
Animal Practice

ZPRÁVY
Státní veterinární správa ČR
Česká republika je oficiálně opět prostá
ptačí chřipky u drůbeže
Petr Majer ........................................................................... 209

Závad na farmářských trzích v prvním pololetí
meziročně ubylo
Petr Majer ........................................................................... 209

Zoo Praha
Zajímavá pozorování u mláďat kopytníků narozených
v letních měsících v Zoo Praha
Roman Vodička ................................................................... 212

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY
Hyperplazie a neoplazie prostaty u psů
v rámci bioptické diagnostiky
František Jelínek .................................................................. 216

EDITORIAL
Roman Kvapil ....................................................................... 154

INFORMATION
Czech Small Animal Veterinary Association
Education online .................................................................. 156

Slovak small animal veterinary association
Education online .................................................................. 158

CONTENTS ......................................................................... 161

ORIGINAL PAPERS
Joint nutrition of osteoarthritis
for dogs and cats
Kateřina Sedláková .............................................................. 165

Coccidiosis in pet rabbits
Vladimír Jekl, Edita Jeklová, Anna Piskovská,
Karel Hauptman ...................................................................
 180

Clinical signs, diagnostic approach and treatment
of two patients with neurological form of feline
infectious peritonitis
Lucia Turková, Jana Vrábelová, Miroslav Přikryl .................. 188

PHOTOGALLERY
Cytology of Skin and Subcutaneous Tissue
Tomáš Fiala .......................................................................... 197

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ....................... 203
Veterinary and Comparative Oncology, Journal of
Veterinary Internal Medicine, Journal of the American
Veterinary Medical Association, Veterinary
Ophthalmology, Veterinary Radiology and Ultrasound,
Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology,
Journal of Small Animal Practice

NEWS
State veterinary management
Czech Republic officially free of avian influenza in poultry again
Petr Majer .............................................................................. 209

Defects at farmers‘ markets decreased year-on-year
in the first half of the year
Petr Majer .............................................................................. 209

Zoo Prague
Interesting observations in ungulate pups born
in the summer months at Prague Zoo
Roman Vodička ...................................................................... 212

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Hyperplasia and neoplasia of the prostate
in dogs in frame of bioptic diagnostic
František Jelínek ....................................................................  216

Číst 1324 krát Naposledy změněno čtvrtek, 31 srpen 2023 07:24