Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 1/2005
č. 1/2005

č. 1/2005 (1)

úterý, 04 leden 2011 10:26

Veterinární lékař 1/2005

EDITORIAL .............................................................................................. 1
OBSAH ................................................................................................... 5
POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ KONTAKTNÍ ČOČKY U MALÝCH ZVÍŘAT
P. Hron ..................................................................................................... 7
TETANUS U PSŮ – PŘEHLED A KAZUISTIKA TETANU
PROVÁZENÉHO HIÁTOVOU HERNIÍ

E. Acke, B. R. Jones, R. Breathnach, H. McAllister, C. T. Mooney ............... 16
VERMINÓZNÍ PNEUMONIE
A AMYLOIDÓZA U KOČKY

F. Jelínek, D. Vozková, J. Hraběta ............................................................. 23
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ................................................ 28
RECENZE
Š. Vaculín ................................................................................................ 33

REJSTŘÍK ............................................................................................... 39

 

 

EDITORIAL .............................................................................................. 1
CONTENTS .............................................................................................. 5
USAGE OF THERAPEUTIC CONTACT
LENSES IN SMALL ANIMALS

P. Hron .................................................................................................... 7
TETANUS IN THE DOG: REVIEW AND CASE-REPORT OF
CONCURRENT TETANUS WITH HIATAL HERNIA

E. Acke, B. R. Jones, R. Breathnach, H. McAllister, C. T. Mooney .............. 16
VERMINOUS PNEUMONIA
AND AMYLOIDOSIS IN A CAT

F. Jelínek, D. Vozková, J. Hraběta ............................................................. 23
FROM THE LITERATURE ........................................................................ 28
BOOK REVIEW
Š. Vaculín ............................................................................................... 33

INDEX .................................................................................................... 39