Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 3/2005
č. 3/2005

č. 3/2005 (1)

úterý, 04 leden 2011 13:03

Veterinární lékař 3/2005

EDITORIAL .............................................................................................. 79
OBSAH .................................................................................................. .85
UPLATNĚNÍ ENZYMOTERAPIE V TERAPII DOJNIC
J. Bakeš, J. Illek .......................................................................................86
BOLEST U PŘEŽVÝKAVCŮ
Š. Vaculín ................................................................................................90
SYNDROM PERINATÁLNÍ ASFYXIE U HŘÍBAT:
PŘEHLED DOSAVADNÍCH POZNATKŮ A KAZUISTIKA

N. Galvin, D. Collins ..................................................................................95
VETERINÁRNÍ PRACOVNÍCI A NEMOCI Z POVOLÁNÍ
HLÁŠENÉ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1992–2004

Z. Fenclová, P. Urban, D. Pelclová ........................................................... 104
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................. 108
RECENZE ..............................................................................................114
RŮZNÉ
Hospodářská zvířata z pohledu právních předpisů (P. Tomanová)
..................115

 

 

EDITORIAL ............................................................................................. 79
CONTENTS ............................................................................................ 85
THE USE OF THE ENZYMOTHERAPY IN DAIRY COWS
J. Bakeš, J. Illek ..................................................................................... 86
PAIN IN RUMINANTS
Š. Vaculín .............................................................................................. 90
PERINATAL ASPHYXIA SYNDROME IN THE FOAL:
REVIEW AND A CASE REPORT

N. Galvin a D. Collins .............................................................................. 95
VETERINARY STAFF AND ACKNOWLEDGED OCCUPATIONAL
DISEASES IN THE CZECH REPUBLIC BETWEEN 1992 AND 2004

Z. Fenclová, P. Urban, D. Pelclová .......................................................... 104
FROM THE LITERATURE ...................................................................... 108
BOOK REVIEW .................................................................................... 114
VARIA
Legal regulations on livestock (P. Tomanová) ........................................... 115