Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 4/2005
č. 4/2005

č. 4/2005 (1)

středa, 05 leden 2011 08:48

Veterinární lékař 4/2005

EDITORIAL .......................................................................................... 119
OBSAH ............................................................................................... 123
KLINICKÝ PŘÍPAD: RECIDIVUJÍCÍ KERATOKONUS V DŮSLEDKU
ROZSÁHLÉHO KORNEÁLNÍHO EDÉMU U PRAŽSKÉHO KRYSAŘÍKA

P. Trnková ............................................................................................ 124
FYZIOLOGICKÉ ROZMEZÍ HLAVNÍ ELEKTRICKÉ OSY SRDEČNÍ
VE FRONTÁLNÍ, TRANSVERZÁLNÍ A SAGITÁLNÍ ROVINĚ

J. Nowak, P. Scheer, J. Doubek, P. Svoboda, A. Nowak ........................... 128
CYSTICKÁ HYDATIDÓZA
K. Šmatlová, I. Papežíková ..................................................................... 133
DOPORUČENÉ POSTUPY – KROK VPŘED?
P. Scheer, J. Doubek, P. Svoboda, ......................................................... 140
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................. 144
RŮZNÉ
Vodní nemoc – reportáž z Rumunského Banátu (K. Šmatlová) ................... 147
RECENZE
H. Černý: Anatomie domácích ptáků (O. Naňka) ....................................... 148

 

 

EDITORIAL ............................................................................................ 119
CONTENTS ........................................................................................... 123
CASE REPORT: RECURRENT KERATOCONUSRESULTING
FROM EXTENSIVE CORNEAL EDEMA IN PRAGUE RATTER

P. Trnková ............................................................................................. 124
CANINE PHYSIOLOGICAL VALUES OF THE MAIN ELECTRICAL AXIS
IN THE FRONTAL, TRANSVERSAL AND SAGITAL PLANES

J. Nowak, P. Scheer, J. Doubek, P. Svoboda, A. Nowak ........................... 128
CYSTIC HYDATIDOSIS
K. Šmatlová, I. Papežíková ..................................................................... 133
EVIDENCE-BASED MEDICINE – STEP IN THE RIGHT DIRECTION?
P. Scheer, J. Doubek, P. Svoboda, ......................................................... 140
FROM THE LITERATURE ...................................................................... 144
VARIA
Water disease – report from Banat, Romania (K. Šmatlová) ....................... 147
BOOK REVIEW
H. Černý: Anatomy of domestic birds (O. Naňka) ..................................... 148