Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 2/2004
č. 2/2004

č. 2/2004 (1)

čtvrtek, 06 leden 2011 08:01

Veterinární lékař 2/2004

EDITORIAL ............................................................................................ 25

OBSAH ................................................................................................. 26

BOLEST U MALÝCH ZVÍŘAT
III. FARMAKOLOGIE BOLESTI
E. Pydychová, M. Franěk, Š. Vaculín ........................................................ 27
MALIGNÍ LYMFOMY U PSŮ
J. Hraběta
.............................................................................................. 32
NOVÁ PRAVIDLA CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ SE
ZVÍŘATY PO 1. 5. 2004 A S TÍM SOUVISEJÍCÍ POVINNOSTI
SOUKROMÝCH VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ
P. Tomanová .......................................................................................... 37

REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................. 40
RECENZE ............................................................................................. 42

 

 

 

EDITORIAL ........................................................................................... 25

CONTENTS .......................................................................................... 26

PAIN IN SMALL ANIMALS
III. PHARMACOLOGY OF PAIN
E. Pydychová, M. Franěk, Š. Vaculín ....................................................... 27

CANINE MALIGNANT LYMPHOMA
J. Hraběta ............................................................................................. 32

NEW RULES APPLIED AFTER 1ST MAY 2004 TO
TRAVELLING ABROAD WITH PETS AND THE
CONSEQUENT DUTIES OF PRIVATE VETERINARIANS
P. Tomanová ......................................................................................... 37

FROM THE LITERATURE ...................................................................... 40
BOOK REVIEW .....................................................................................42