Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 3/2006
č. 3/2006

č. 3/2006 (1)

čtvrtek, 06 leden 2011 11:38

Veterinární lékař 3/2006

EDITORIAL ........................................................................................... 111

OBSAH ................................................................................................ 115

ATRIOVENTRIKULÁRNÍ SEPTÁLNÍ DEFEKT. POPIS PŘÍPADU
P. Scheer, C. Agudelo, P. Svoboda, P. Kohout,
P. Borská, S. Králová, J. Doubek
............................................................ 116
VNÍMÁNÍ FYZIOTERAPIE ZVÍŘAT
VETERINÁRNÍMI LÉKAŘI V IRSKU
A. Doyle, N. F. Horgan
........................................................................... 122
ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ U MLÁĎAT
F. A. Hale
............................................................................................. 128

REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................. 143

RECENZE
EKG u psa a koèky. Technika, vybavení interpretace.
G. Baatz (P. Scheer)
............................................................................. 148

UKÁZKA Z KNIHY ................................................................................. 150

 

 

EDITORIAL ........................................................................................... 111

CONTENTS .......................................................................................... 115

ATRIOVENTRICULAR SEPTAL DEFECT. A CASE REPORT
P. Scheer, C. Agudelo, P. Svoboda, P. Kohout,
P. Borská, S. Králová, J. Doubek
............................................................ 116
PERCEPTIONS OF ANIMAL PHYSIOTHERAPY
AMONGST IRISH VETERINARY SURGEONS
A. Doyle, N. F. Horgan
........................................................................... 122
JUVENILE DENTISTRY
F. A. Hale
............................................................................................. 128

FROM THE LITERATURE ....................................................................... 143

BOOK REVIEW
ECG in dogs and cats
G. Baatz (P. Scheer)
.............................................................................. 148

BOOK PREVIEW ................................................................................... 150