Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 1/2012
č. 1/2012

č. 1/2012 (1)

úterý, 20 březen 2012 09:04

Veterinární lékař 1/2012

EDITORIAL
František Jelínek ............................................................................................................ 1

OBSAH ......................................................................................................................... 5

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Využití biolampy Biostimul k hojení ran u psa a kočky
Martina Načeradská ....................................................................................................... 9

Feochromocytom u psa – diagnostika a řešení dvou klinických případů
Pavel Mužík, František Čada, Oto Huml, Jiří Klečka ........................................................ 19

PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY

Klasifikace a diagnostika epileptických záchvatů
Holger A.Volk, Shenja Laderstedt ................................................................................... 25

Rozšíření možností terapie generalizované demodikózy psů
Anne Posthoff, Annette Locher ....................................................................................... 30

Akutní stavy rohovky
Jens Linek ................................................................................................................... 33

FOTOGALERIE

Tamara Sobalová, Martin Novák .................................................................................... 38

ZPRÁVY

Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ................................................................................................................. 42

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo ................................................................................................................... 46

 

 

EDITORIAL
František Jelínek ............................................................................................................ 1

CONTENTS ................................................................................................................... 5

REVIEWS

Use of Biostimul biolamp in wound healing management in dog and cat
Martina Načeradská ....................................................................................................... 9

Pheochromocytoma in a Dog – Diagnostics and Solution of Two Clinical Cases
Pavel Mužík, František Čada, Oto Huml, Jiří Klečka ........................................................ 19

TRANSLATED WORKS

Classification and diagnostics of epileptic seizures
Holger A.Volk, Shenja Laderstedt .................................................................................. 25

Extension of treatment possibilities of generalized demodicosis in dogs
Anne Posthoff, Annette Locher ...................................................................................... 30

Acute states of the cornea
Jens Linek .................................................................................................................. 33

PHOTOGALLERY

Tamara Sobalová, Martin Novák ................................................................................... 38

NEWS
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben ................................................................................................................ 42

Information from the Czech Association of the nature
conservationists
Petr Stýblo ................................................................................................................. 46