Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 2/2012
č. 2/2012

č. 2/2012 (1)

úterý, 19 červen 2012 06:29

Veterinární lékař 2/2012

Napsal(a)

EDITORIAL
František Jelínek ....................................................................................................... 53

OBSAH .................................................................................................................... 55

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Multipní mastocytární tumory s edémem kůže u psa. Kazuistické sdělení
František Jelínek, Dana Vozková, Dita Nováková .......................................................... 61

STUDENTSKÁ PRÁCE

Svrab u ježka bělobřichého – kazuistika
Jana Müllerová .......................................................................................................... 66

PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY

Terapie epilepsie – použití antikonvulziv ve veterinární medicíně
Thilo van Klopman ..................................................................................................... 72

Infekce endoparazity: nezměněná míra nakažení u psů a koček
Dieter Barutzki, Georg von Samson-Himmelstjerna, Roland Schaper ............................. 77

FOTOGALERIE

Petr Gbelec ............................................................................................................. 82

ABTRAKTA ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .............................................................. 85

ZPRÁVY

Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ............................................................................................................ 91

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo ............................................................................................................. 96

REJSTŘÍKY .......................................................................................................... 101

 

 

EDITORIAL
František Jelínek .................................................................................................... 53

CONTENTS ........................................................................................................... 55

REVIEWS

Multiple cutaneous mast cell tumours with oedema of the skin in a dog.
A case report
František Jelínek, Dana Vozková, Dita Nováková ....................................................... 61

STUDENT CONTRIBUTION

Mange in a four-toed hedgehog – a case report
Jana Müllerová ....................................................................................................... 66

TRANSLATED WORKS

Therapy of epilepsy - use of anticonvulsant in veterinary madicine
Thilo van Klopman .................................................................................................. 72

Parasitic infections: Unchanged infection level in dogs and cats
Dieter Barutzki, Georg von Samson-Himmelstjerna, Roland Schaper .......................... 77

PHOTOGALLERY

Petr Gbelec .......................................................................................................... 82

ABTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS .............................................................. 85

NEWS

Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben ......................................................................................................... 91

Information from the Czech Association of the nature conservationists
Petr Stýblo .......................................................................................................... 96

INDEX ................................................................................................................ 101