Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
1/2014
1/2014

1/2014 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Československá Fyziologie 1/2014

Editorial.......................................................................................................................1

Přehledné články
Chvátal A.
Výzkum struktury nervové tkáně I.:
od Marcella Malpighiho (1628–1694) k Christianovi Berresovi (1796–1844) ..................... 4

Šíma M., Slanař O.
Farmakologický význam sirotčích nukleárních receptorů...............................................19

Švíglerová J., Kuncová J., Štengl M.
Kontraktilní funkce myokardu a jejich regulace ............................................................25

Kolář M., Nohejlová K.
Role oxidu dusného a NO-syntázy v patofyziologii poškození mozku
po barachnoidálním krvácení; laboratorní modely subarachnoidálního krvácení ...............34

Zprávy ....................................................................................................................42

CONTENTS

Editorial......................................................................................................................1

Reviews
Chvátal A.
Revealing the structure of the nervous tissue I.:
From Marcello Malpighi (1628–1694) to Christian Berres (1796–1844)............................. 4

Šíma M., Slanař O.
Pharmacological importance of orphan nuclear receptors..............................................19

Švíglerová J., Kuncová J., Štengl M.
Contractile functions of myocardium and their regulation ...............................................25

Kolář M., Nohejlová K.
The role of nitric oxide and NO-synthase in the pathogenesis of cerebral damage after
subarachnoid hemorrhage; laboratory models of subarachnoid hemorrhage.....................34

News........................................................................................................................42