Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2/2014
2/2014

2/2014 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Aktuality v nefrologii 2/2014

Oznámení ................................................................................................................53

Doporučení
Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin
(odhad glomerulární filtrace a vyšetřování proteinurie) ................................................... 59

Doporučené postupy European Renal Best Practice (ERBP)
pro posuzování dárců a příjemců pro transplantaci ledviny a pro perioperační péči............78

Přehledné články
Skryté nástrahy molekulárních technologií aneb „Kdo jde pořád dolů, octne se nahoře“
Jan Mareš .................................................................................................................86

Novinky v léčbě diabetické nefropatie
Vladimír Tesař............................................................................................................90

Zprávy .......................................................................................................................99

CONTENTS

Announcement .......................................................................................................... 53

Guidelines
Guideline On Diagnostics On Chronic Kidney Disease
(estimation of glomerular filtration and proteinuria assessment) .......................................59

European Renal Best Practice Guideline on the Management
and Evaluation of the Kidney Donor and Recipient ......................................................... 78

Reviews
Unforeseen pitfalls of molecular technologies: heading down, ending up
Jan Mareš ..................................................................................................................86

News in the treatment of diabetic nephropathy
Vladimír Tesař ........................................................................................................... 90

News ........................................................................................................................ 99