Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2/2014
2/2014

2/2014 (1)

Veterinární lékař 2/2014

Editorial
František Jelínek........................................................................................................ 61

Přehledné články
Atopická dermatitida psů. Část 1. – etiologie a patogeneze
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda ..................................................................................69
Překladové články
Transfuze humánního sérového albuminu
Nikola Hronová, Colette Jolliffe.......................................................................................82
Rentgenologická plicní diagnostika
Heike Karpenstein.......................................................................................................88
Fotogalerie
Atopická dermatitida psů
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda...................................................................................98
Abstrakta ze zahraničních časopisů.............................................................................104
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben................................................................................................................111
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo .................................................................................................................121


Editorial
František Jelínek.......................................................................................................... 61

Review
Canine atopic dermatitis. Part 1 – etiology and pathogenesis
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda...................................................................................69
Translated works  
Human serum albumin transfusion
Nikola Hronová, Colette Jolliffe.......................................................................................82
Radiography diagnostics of the lung
Heike Karpenstein....................................................................................................... 88
Photogallery
Canine atopic dermatitis
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda ...................................................................................98
Abstracts from foreign journals ......................................................................................104
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben.................................................................................................................111
Information from the Czech Association of the nature
Petr Stýblo ..................................................................................................................121