Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2/2014
2/2014

2/2014 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Alergie 2/2014

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů.............................................................................................. 69

Stanovisko výboru ČSAKI
Stanovisko k problematice očkování dětí s nízkou porodní hmotností (< 1500 g) ................71

Alergie 2014
Originály, generika a generická substituce
Josef Suchopár............................................................................................................81

Cytokiny alergického zánětu a jejich terapeutická modulace
Ilja Stříž .....................................................................................................................86

Chronické urtikarie v teorii a praxi
Nina Benáková ...........................................................................................................93

Pozátěžová dechová tíseň u astmatiků
Viktor Kašák ..............................................................................................................99

Původní práce
Vyšetření specifického IgE proti alergenovým komponentám
u pacientů s podezřením na potravinovou alergii, naše roční
zkušenosti s metodou ImmunoCAP ISAC®
Stanislava Štěpánová Honzová, Martina Fialová, Radka Šedivá,
Barbara Trnková, Martin Hospodka, Štěpánka Luxová....................................................106

Přehledné články
T-lymfocyty ve fyziologické a patologické graviditě
Karin Malíčková, Michal Koucký, Hana Vráblíková ........................................................ 115

Máme důvod obávat se terapie nazálními kortikosteroidy?
Petr Čáp ................................................................................................................... 122

Farmakoterapie, imunoterapie/přečetli jsme za vás
Předsezónní a sezónní sublingvální kapková imunoterapie břízovým Staloralem 300
Eva Švarcová ..............................................................................................................128

Diagnostika, laboratorní technika
Hypersenzitivní reakce na nesteroidní protizánětlivé léky
a možnosti diagnostiky pomocí funkčních testů lymfocytů
Eva Daňková, Marie Havranová, Ivana Šetinová,
Marcela Vorlíčková, Alexandra Pazdírková ....................................................................131

Několik poznámek k interpretaci a významu FENO
Petr Čáp ................................................................................................................... 137

Informace ...................................................................................................................144

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů................................................................................................ 69

Position paper of CSAKI
Position paper: Imunization of children with low birth weight .............................................. 71

Allergy 2014
Originals, generics and generic substitution
Josef Suchopár .............................................................................................................81

Cytokines in allergic inflammation and their therapeutical modulation
Ilja Stříž ....................................................................................................................... 86

Chronic urticaria in theory and practice
Nina Benáková ............................................................................................................. 93

Exercise-induced breathlessness in asthma patients
Viktor Kašák ............................................................................................................... 99

Original papers
The evaluation of specific IgE to allergen components in patients ­suspected for food allergy,
a year experience with ImmunoCAP ISAC®
Stanislava Štěpánová Honzová, Martina Fialová, Radka Šedivá,
Barbara Trnková, Martin Hospodka, Štěpánka Luxová .....................................................106

Reviews
T-lymphocytes in the physiological and pathological pregnancies
Karin Malíčková, Michal Koucký, Hana Vráblíková ...........................................................115

Is it need to be afraid of therapy with nasal corticosteroids?
Petr Čáp .....................................................................................................................122

Pharmacotherapy, imunotherapy/we have read for you
Pre- and coseasonal immunotherapy of a sublingual solution of birch
pollen allergen extract Staloral 300
Eva Švarcová ..............................................................................................................128

Diagnostic and laboratory technique
Hypersensitivity reactions to nonsteroidal anti-inflammatory drugs
and diagnostic options via lymphocyte function tests
Eva Daňková, Marie Havranová, Ivana Šetinová, Marcela Vorlíčková, Alexandra Pazdírková ...131

Some aspects on the interpretation and significance of exhaled nitric oxide
Petr Čáp........................................................................................................................137

Information ....................................................................................................................144