Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
3/2014
3/2014

3/2014 (1)

Veterinární lékař 3/2014

Editoria
František Jelínek .....................................................................................................129
Přehledné články
Atopická dermatitida psů. Část 2. – Klinické příznaky a diagnostika
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda...............................................................................137
Překladové články
Chronické onemocnění ledvin u koček – Aspekty diagnostiky a léčby
Reto Neiger, Sarah Steinbach...................................................................................148
Notoedrový svrab u potkana – klinické projevy, diagnóza a terapie
Wieland Beck, Florian Buck.....................................................................................154
Fotogalerie
Atopická dermatitida psů
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda .............................................................................159
Abstrakta ze zahraničních časopisů
J. Vet. Pharmacol. Therap.......................................................................................168
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care
Reproduction in Domestic Animals
Veterinary and Comparative Oncology
Veterinary Anaesthesia and Analgesia
Veterinary Dermatology
Veterinary Ophthalmology
Veterinary Radiology & Ultrasound
Veterinary Surgery

Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Aféry minulé a současné
Josef Duben.........................................................................................................175

Stále aktuální téma Welfare
Josef Duben.........................................................................................................178
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Savci v záchranných stanicích v roce 2013
Petr Stýblo...........................................................................................................181

Editorial
František Jelínek...................................................................................................129
Review
Canine atopic dermatitis. Part 2 – clinical symptomatology and diagnostics
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda............................................................................137
Translated works  
Chronic renal disease in cats – Aspects of diagnostics and therapy
Reto Neiger, Sarah Steinbach................................................................................148
Notoedric mange in a rat – Clinical symptoms, diagnosis and therapy
Wieland Beck, Florian Buck..................................................................................154
Photogallery
Canine atopic dermatitis
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda...........................................................................159
Abstracts from foreign journals
J. Vet. Pharmacol. Therap.....................................................................................168
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care
Reproduction in Domestic Animals
Veterinary and Comparative Oncology
Veterinary Anaesthesia and Analgesia
Veterinary Dermatology
Veterinary Ophthalmology
Veterinary Radiology & Ultrasound
Veterinary Surgery
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Affairs of the past and present
Josef Duben........................................................................................................175
Still current topic Welfare
Josef Duben........................................................................................................178
Information from the Czech Association of the nature
Mammals in rescue centers in 2013
Petr Stýblo..........................................................................................................181