Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
4/2014
4/2014

4/2014 (1)

Veterinární lékař 4/2014

EDITORIAL
František Jelínek .................................................................................................. 185
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Atopická dermatitida psů. Část 3. – Terapie a management
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda .......................................................................... 193
Současné možnosti hodnocení ejakulátu psů
Jiří Šichtař, Ondřej Šimoník, Adéla Dokoupilová, Ivona Svobodová ........................... 210
PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY
Felinní paraneoplastická alopecie
Peter Schmidt, Franziska Beschow ....................................................................... 219
FOTOGALERIE/DIAGNÓZA
Atopická dermatitida psů. Část 3. – terapie a management
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda .......................................................................... 223
ABSTRAKTA ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ....................................................... 228
Veterinary Anaesthesia and Analgesia, Journal of Veterinary Emergency and
Critical Care, Veterinary Dermatology, J. vet. Pharmacol. Therap
Veterinary and Comparative Oncology, Veterinary Radiology & Ultrasound
Veterinary Ophthalmology, Veterinary Surgery
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Litera zabíjí, duch oživuje…
Josef Duben ......................................................................................................... 234
O zdraví zvířat a nejen o něm
Josef Duben ......................................................................................................... 237
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Nepůvodní a z chovů uprchlé druhy v záchranných stanicích v roce 2013
Petr Stýblo ........................................................................................................... 240
XXII. výroční konference ČAVLMZ ...................................................................... 242
REJSTŘÍK ........................................................................................................... 244


EDITORIAL
František Jelínek ................................................................................................. 185
REVIEW
Canine atopic dermatitis. Part 3 – Therapy and management
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda .......................................................................... 193
Current options in evaluation of dog ejaculate
Jiří Šichtař, Ondřej Šimoník, Adéla Dokoupilová, Ivona Svobodová ......................... 210
TRANSLATED WORKS
Feline paraneoplastic alopecia
Peter Schmidt, Franziska Beschow ...................................................................... 219
PHOTOGALLERY
Canine atopic dermatitis
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda ......................................................................... 223
ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ......................................................... 228
Veterinary Anaesthesia and Analgesia, Journal of Veterinary Emergency and
Critical Care, Veterinary Dermatology, J. vet. Pharmacol. Therap
Veterinary and Comparative Oncology, Veterinary Radiology & Ultrasound
Veterinary Ophthalmology, Veterinary Surgery
NEWS
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
The letter kills, the spirit animates
Josef Duben ....................................................................................................... 234
Animal health and not about him
Josef Duben ....................................................................................................... 237
Information from the Czech Association of the nature
Non-native species escaped from farms in rescue centers in 2013
Petr Stýblo ......................................................................................................... 240
XXII. Annual Conference ČAVLMZ .................................................................... 242
INDEX ............................................................................................................... 244