Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
1/2015
1/2015

1/2015 (1)

Veterinární lékař 1/2015

Editorial
František Jelínek...................................................................................................... 1
Původní články
Použití autologních mezenchymálních kmenových buněk
z kostní dřeně v léčbě degenerativních kloubních onemocnění u psů
Radek Musil, Daniel Bezděk.......................................................................................7
Překladové články
Porovnání účinnosti mezenchymálních stromálních buněk odvozených
z amnionu a kostní dřeně v léčbě poranění vazů a šlach u koní
Anna Lange-Consiglio, Stefano Tassan, Bruna Corradetti, Aurora Meucci,
Roberta Perego, Davide Bizzaro, Fausto Cremonesi ..................................................17

Kritéria pro diagnózu skrytých (okultních) a symptomatických onemocnění srdce
Michael Deinert........................................................................................................29

Kritéria terapie získaných okultních a symptomatických onemocnění srdce
Catharina Nottbrock, Andreas Stosic, Jan-Gerd Kresken.............................................39
Abstrakta ze zahraničních časopisů   ...................................................................49
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Veterinary and Comparative Oncology,
Veterinary Anaesthesia and Analgesia, Veterinary Dermatology,
Veterinary Radiology a Ultrasound Veterinary Surgery

Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Jestli byl rok 2014 takovýhle, jaký bude ten letošní?
Josef Duben...........................................................................................................55
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Národní síť záchranných stanic – zvířata přijatá v roce 2014
Petr Stýblo.............................................................................................................58

Editorial
František Jelínek.......................................................................................................1

Original papers
Using of autologous mesenchymal stem cells from the bone
marrow for the therapy of degenerative joint diseases in dogs
Radek Musil, Daniel Bezděk.......................................................................................7
Translated works  
Investigating the efficacy of amnion-derived compared with bone marrow-derived
mesenchymal stromal cells in equine tendon and ligament injuries
Anna Lange-Consiglio, Stefano Tassan, Bruna Corradetti, Aurora Meucci,
Roberta Perego, Davide Bizzaro, Fausto Cremonesi ..................................................17

Criteria for the diagnosis of hidden (occult) and symptomatic heart Disease
Michael Deinert.......................................................................................................29

Criteria for therapy of acquired and symptomatic heart diseases
Catharina Nottbrock, Andreas Stosic, Jan-Gerd Kresken ...........................................39
Abstracts from foreign journals ............................................................................49
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Veterinary and Comparative Oncology,
Veterinary Anaesthesia and Analgesia, Veterinary Dermatology,
Veterinary Radiology a Ultrasound Veterinary Surgery
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
If the year 2014 was like this, what will be the next one?
Josef Duben............................................................................................................55
Information from the Czech Association of the nature
Network of animal rescue stations – Animals adopted in year 2014
Petr Stýblo............................................................................................................58