Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
3/2015
3/2015

3/2015 (1)

Veterinární lékař 3/2015

Editorial
František Jelínek...................................................................................................125

Původní články
Medikamentózní zklidnění pacienta v ambulantní praxi
Martin Zelinka........................................................................................................131

Překladové články
Použití podtlaku v léčbě fungální peritonitidy u psa – popis případu
Noelle M. Muro, Carl T. Jehn, Randi A. Fishkin ........................................................139

Řešení otitis externa u psa a kočky – aktuální informace k diagnostice a léčbě
Cosima Bouassiba, Wolfgang Osthold a Regina Wagner ..........................................147

Zásady používání antibiotik
při léčbě onemocnění močových cest psa a kočky: pracovní skupina
Mezinárodní asociace malých zvířat s infekčními onemocněními
utvořená za účelem vypracování zásad používání antibiotik
Jörg W. Schäffer a Babette Klein.............................................................................152

Fotogalerie
Drobní savci..........................................................................................................158

Abstrakta ze zahraničních časopisů........................................................................164
Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Veterinary Surgery,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Veterinary Dermatology,
Veterinary Radiology & Ultrasound, Veterinary Ophthalmology
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
O cestování se zvířaty
Petr Pejchal, Petr Majer..........................................................................................170
Riziko vztekliny stále přetrvává
Petr Pejchal, Petr Majer..........................................................................................171
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Příjmy handicapovaných živočichů v záchranných stanicích a záchranné transfery
Petr Stýblo ............................................................................................................173

Zoo Praha
Zvířata v zoo a jejich chrup
Roman Vodička .....................................................................................................178

Editorial
František Jelínek.....................................................................................................125

Original papers
Chemical restraint of the patient in the ambulatory praktice
Martin Zelinka..........................................................................................................131

Translated works  
Use of negative pressure therapy for management of fungal peritonitis in a dog
Noelle M. Muro, Carl T. Jehn, Randi A. Fishkin............................................................139

Otitis externa in dog and cat – up-to-date information to diagnostics and therapy
Cosima Bouassiba, Wolfgang Osthold a Regina Wagner .............................................147

Principles on the use of antibiotics to treat urinary tract diseases in dogs and cats:
Working group of the International Association of Small
Animals formed in order to develop principles for the use of antibiotics
in animals suffering from infectious diseases
Jörg W. Schäffer a Babette Klein............................................................................... 152

Photogallery
Petit mammals
Leoš Grejcar............................................................................................................158

Abstracts from foreign journals ..................................................................................164
Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Veterinary Surgery,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Veterinary Dermatology,
Veterinary Radiology & Ultrasound, Veterinary Ophthalmology
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
About travelling with animals
Petr Pejchal, Petr Majer.............................................................................................170
Risk of the rabies still persists  
Petr Pejchal, Petr Majer............................................................................................171
Information from the Czech Association of the nature
Receipts of handicapped animals in rescue centers and rescue transfers
Petr Stýblo...............................................................................................................173

Zoo Prague
Zoo animals and their teeth
Roman Vodička........................................................................................................178