Tigis

Veterinární lékař 4/2016
Veterinární lékař 4/2016

Veterinární lékař 4/2016 (1)

Veterinární lékař 4/2016

Editorial 
František Jelínek ................................................................................................................. 193

Původní články
Možnosti využití nízkoteplotního plazmatu vléčbě plísňových onemocnění
Jaroslav Julák, Hana Soušková, Helena Živná, Vladimír Scholtz .............................................. 199
Diagnostika preklinického stadia dilatační kardiomyopatie u dobrmanú
Roman Kvapil ...................................................................................................................... 206
Překladové články
Použití zámkové ploténky k ošetření fraktury mandibuly u psa
Holger Schwede ................................................................................................................... 212
Fotogalerie
Mikroskopické snímky systémových mykóz
Tomáš Fiala ........................................................................................................................ 220
Abstrakta ze zahraničních časopisů .................................................................................. 224
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Rezistence k antimikrobikům tématem jednání valného shromáždění osn
Lucie Pokludová, Jan Bureš, Marek Soph ............................................................................. 232
Informace z Českého svazu ochráncù přírody
Rozdíly v příjmech handicapovaných zvířat ve místech a mimo ní
Petr Stýblo ......................................................................................................................... 236
Zoo Praha
Kuskus pozemní (Strigocuscus gymnotis) – mládě vyhozené z vaku –
ukázka možného řešení problému
Roman Vodička ................................................................................................................... 238
Klinicko-patologické kasuistiky
Dysgerminom u dvou fen
František Jelínek, Jaromír Ekr, Pavel Hron, Daniela Vozková ................................................... 242
Rejstříky 2016 ...................................................................................................................... 248