Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 69
1999
středa, 19 leden 2011 00:41

DMEV č. 4/1999

středa, 19 leden 2011 00:31

DMEV č. 3/1999

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE
V. Bartoš
Průběh a léčení diabetu u chronické pankreatitidy

METABOLISMUS
V. Kožich
Homocystein, geny a vitaminy: souvislost s kardiovaskulárními onemocněními a komplikacemi těhotenství

T. Štulc, R. Češka
LDL-aferéza - vývoj, technika a léčebné možnosti

ENDOKRINOLOGIE
L. Stárka, R. Hampl
Syndromy necitlivosti na androgeny

I. Šterzl, P. Hrdá, P. Matucha, V. Zamrazil
Hladiny leptinu u autoimunitních endokrinopatií s únavou

F. Votava, V. Procházková, J. Lebl
Novorozenecký screening kongenitální adrenální hyperplazie

VÝŽIVA
M. Vrablík, R. Češka, A. Bretšnajdrová, G. Nejedlá, K. Vrablíková
Dieta při hyperlipoproteinémii

DIABETOLOGIE/DIETOLOGIE
A. Jirkovská
Standardy dietní léčby diabetiků

ZPRÁVY

INFORMACE

 

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY
V. Bartoš
Course and Treatment of Diabetes in Chronic Pancreatitis

METABOLISM
V. Kožich
Homocysteine, Genes and Vitamins: Association with Cardiovascular Disease and with Complications of Pregnancy

T. Štulc, R. Češka
LDL-Apheresis - Development, Techniques and Treatment Possibilities

ENDOCRINOLOGY
L. Stárka, R. Hampl
Androgen Insensitivity Syndromes

I. Šterzl, P. Hrdá, P. Matucha, V. Zamrazil
Levels of Leptin in Patients with Autoimmune Endocrinopathies Associated with Fatigue

F. Votava, V. Procházková, J. Lebl
Neonatal Screening for Congenital Adrenal Hyperplasia

NUTRITION
M. Vrablík, R. Češka, A. Bretšnajdrová, G. Nejedlá, K. Vrablíková
Dietary Therapy of Hyperlipoproteinaemia

DIABETOLOGY / DIETOLOGY
A. Jirkovská
Standards of Dietary Management of Diabetes Mellitus

COMMUNICATIONS

INFORMATIONS

středa, 19 leden 2011 00:01

DMEV č. 1/1999

OBSAH

EDITORIAL

ENDOKRINOLOGIE/VÝŽIVA
L. Stárka, R. Hampl, O. Lapčík, H. Adlercreutz
Fytoestrogeny a civilizační choroby

M. Haluzík, D. Haluzíková, J. Svobodová, E. Kotrlíková, J. Kábrt, J. Nedvídková
Změny koncentrace leptinu u malnutričních stavů, příčina, nebo důsledek?

J. Bureš, P. Živný, H. Pecharová, S. Rejchrt, M. Kopáčová, M. Široký, V. Palička
Kvalita života nemocných léčených úplnou domácí enterální výživou

METABOLISMUS/VÝŽIVA
Z. Jankovec, P. Těšínský, Z. Rušavý
Syndrom krátkého střeva - popis případu

OBEZITOLOGIE
Š. Krejbichová, B. Bendlová, I. Mazura
Obezita a její genetické pozadí

METABOLISMUS
J. Kocián
Rozbory příčin odvápnění kostí u diabetiků (osteoporózy a osteomalacie)

K. Veselá, P. Dlouhý
Kyselina listová a defekty neurální trubice

ZPRÁVY

DOPORUČENÍ

RECENZE

PŘEHLED LITERATURY

INFORMACE

 

CONTENTS

EDITORIAL

ENDOCRINOLOGY/NUTRITION
L. Stárka, R. Hampl, O. Lapčík, H. Adlercreutz
Fytoestrogens and civilisation diseases

NUTRITION
V. Teplan, O. Schück, O. Mengerová
Malnutrition and diet in long-term dialysis

M. Haluzík, D. Haluzíková, J. Svobodová, E. Kotrlíková, J. Kábrt, J. Nedvídková
The Changes of Leptin Concentrations in Malnutrition: the Cause or the Consequence?

J. Bureš, P. Živný, H. Pecharová, S. Rejchrt, M. Kopáčová, M. Široký, V. Palička
Quality of life among patients treated by home total enteral nutrition

METABOLISMUS/NUTRITION
Z. Jankovec, P. Těšínský, Z. Rušavý
Short bowel syndrome - case report

OBESITOLOGY
Š. Krejbichová, B. Bendlová, I. Mazura
Obesity and its genetic background

METABOLISMUS
J. Kocián
Causes of Bone Decalcination (Osteoporosis and Osteomalatia) in Diabetic Patients

K. Veselá, P. Dlouhý
Folic acid and neural tube defect

COMMUNICATIONS

RECOMMENDATION

RECENZE

REVIEW OF LITERATURE

INFORMATION