Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2013
pondělí, 30 listopad -0001 00:00

DMEV 4/2013

Napsal(a)

EDITORIAL ...............................................................................................................193

Diabetologie

Martin Haluzík
Inzulín degludek a další novinky z oblasti dlouhodobě působících inzulínů....................... 200

Michal Anděl, Pavel Škrha, Jan Trnka
Metformin: na pomezí diabetologie a onkologie ............................................................ 212

Endokrinologie

Václav Hána, Jan Švancara, Ľubomíra Bandúrová, Petr Brabec, Jan Čáp,
Viktória Ďurovcová, Eva Dvořáková, Václav Hána Jr., Zuzana Jarkovská,
Peter Kentoš, Daniel Klimeš, Michal Krčma, Michal Kršek, Ivica Lazúrová,
Věra Olšovská, Ján Podoba, Mikuláš Pura, Michaela Sásiková, Karel Starý,
Jana Strenková, Helena Šiprová, Juraj Štěňo, Ludmila Trejbalová, Peter Vaňuga,
Hedviga Wagnerová, Vladimír Weiss, Dalibor Zeman, Ladislav Dušek, Josef Marek
Registr selárních tumorů – RESET: diagnostika a léčba
akromegalie v České a Slovenské republice v 21. století .................................................219

Obezitologie/metabolismus

Jitka Herlesová, Dana Knappová, Pavel Král, Šárka Slabá,
Veronika Staňková, Martin Wagenknecht, Jana Žmolíková, Eva Kravarová
Doporučení k psychologickému vyšetření před bariatrickou operací ..................................225

Metabolismus

Adéla Bojarová, Michal Anděl, Jan Trnka
Endotelová buňka a její energetický metabolismus..........................................................235

Přečetli jsme za vás.....................................................................................................244

Informace....................................................................................................................245

Rejstříky 2013.............................................................................................................246

DOTAZNÍK

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................ 193

Diabetology

Martin Haluzík
Insulin degludec and other news from long-acting insulins area....................................... 200

Michal Anděl, Pavel Škrha, Jan Trnka
Metformin between diabetology and oncology ................................................................212

Endocrinology

Václav Hána, Jan Švancara, Ľubomíra Bandúrová, Petr Brabec, Jan Čáp,
Viktória Ďurovcová, Eva Dvořáková, Václav Hána Jr., Zuzana Jarkovská,
Peter Kentoš, Daniel Klimeš, Michal Krčma, Michal Kršek, Ivica Lazúrová,
Věra Olšovská, Ján Podoba, Mikuláš Pura, Michaela Sásiková, Karel Starý,
Jana Strenková, Helena Šiprová, Juraj Štěňo, Ludmila Trejbalová, Peter Vaňuga,
Hedviga Wagnerová, Vladimír Weiss, Dalibor Zeman, Ladislav Dušek, Josef Marek
Register of sellar tumors – RESET: diagnostics and therapy of acromegaly
in Czech and Slovak Republics in the 21st century......................................................... 219

Obesitology/metabolism

Jitka Herlesová, Dana Knappová, Pavel Král, Šárka Slabá,
Veronika Staňková, Martin Wagenknecht, Jana Žmolíková, Eva Kravarová
Suggestions for the psychological evaluation before bariatric surgery................................ 225

Metabolism

Adéla Bojarová, Michal Anděl, Jan Trnka
Endothelial cell and its energetic metabolism ................................................................. 235

We have read for you ................................................................................................... 244

Information.................................................................................................................. 245

index 2013...................................................................................................................246

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

DMEV 3/2013

Napsal(a)

OBSAH

Editorial......................................................................................................................133

Diabetologie
Martin Haluzík, Pavel Trachta, Miloš Mráz
Léčba inzulínem a kardiovaskulární komplikace..............................................................138

Iva Hoffmanová, Helena Tlaskalová-Hogenová, Daniel Sánchez, Michal Anděl
Diabetes mellitus a porucha bariérové funkce tenkého střeva...........................................147

Endokrinologie
Jan Krátký, Jan Jiskra
Nové možnosti diagnostiky tyreoidálních uzlů.................................................................165

Barbora Hamplová, Josef Marek
Paragangliom u pacientky s mnohočetnou endokrinní neoplázií typu I (MEN I):
neobvyklá součást MEN I, současný výskyt MEN I a MEN II, nebo MEN IV?.....................175

Výživa
Elena Wildová, Michal Anděl
Kaseiny a syrovátkové proteiny jsou fyziologickými stimuly inzulínové sekrece..................179

Zprávy.........................................................................................................................188

Informace....................................................................................................................189

 

CONTENTS

Editorial......................................................................................................................133

Diabetology
Martin Haluzík, Pavel Trachta, Miloš Mráz
Insulin therapy and cardiovascular complications............................................................138

Iva Hoffmanová, Helena Tlaskalová-Hogenová, Daniel Sánchez, Michal Anděl
Diabetes mellitus and impairment of barrier function of small intestine...............................147

Endocrinology
Jan Krátký, Jan Jiskra
New possibilities for diagnosis of thyroid nodules............................................................165

Barbora Hamplová, Josef Marek
Paraganglioma in a patient with the multiple endocrine neoplasia type I:
Unusual feature of MEN I, mixed MEN I and MEN II, or MEN IV?.....................................175

Nutrition
Elena Wildová, Michal Anděl
Kasein and whey proteins are the physiological stimuli of the insulin secretion..................179

Communications..........................................................................................................188

Information..................................................................................................................189

pondělí, 17 červen 2013 09:20

DMEV 2/2013

Napsal(a)

Editorial ...............................................................................................................................77

Diabetologie

Štěpán Svačina, Božena Jurašková, Igor Karen, Alena Šmahelová,
Jindřich Olšovský, Rudolf Červený, Iva Holmerová, Terezie Pelikánová
Doporučené postupy v léčbě starších pacientů s diabetes mellitus v ČR .........................................82

Diabetologie/výživa

Ludmila Brunerová, Michal Anděl
Regulace příjmu potravy – II. část ..............................................................................................93

Endokrinologie

Jana Kubátová, Luboslav Stárka
Endokrinní disruptory a jejich vliv na spermatogenezi a testikulární steroidogenezi ........................107

Metabolismus

Václav Monhart
Doporučení KDIGO pro léčbu zvýšeného krevního tlaku u chronického onemocnění ledvin ..............113

Výživa

Daniela Čechurová, Michal Žourek, Zdeněk Jankovec,
Jitka Gruberová, Zdeněk Rušavý, Rudolf Kotas
Wernickeova encefalopatie jako komplikace u domácí parenterální výživy a po bariatrické operaci....123

Zprávy..................................................................................................................................... 127
Přečetli jsme za vás .................................................................................................................128
Informace ................................................................................................................................130

CONTENT

Editorial .................................................................................................................................... 77

Diabetology

Štěpán Svačina, Božena Jurašková, Igor Karen, Alena Šmahelová,
Jindřich Olšovský, Rudolf Červený, Iva Holmerová, Terezie Pelikánová
Guidelines for treatment of older patients with diabetes mellitus in Czech Republic ........................... 82

Diabetology/nutrition

Ludmila Brunerová, Michal Anděl
Food intake regulation – 2nd Part ................................................................................................ 93

Endocrinology

Jana Kubátová, Luboslav Stárka
Endocrine disruptors and their impact on spermatogenesis and testicular steroidogenesis .............. 107

Metabolism

Václav Monhart
KDIGO clinical practice guideline for the management of blood pressure in chronic kidney disease ... 113

Nutrition

Daniela Čechurová, Michal Žourek, Zdeněk Jankovec,
Jitka Gruberová, Zdeněk Rušavý, Rudolf Kotas
Wernicke´s encephalopathy as a complication of home parenteral nutrition and bariatric surgery .......123

Communications ........................................................................................................................127

We have read for you ................................................................................................................. 128

Information ................................................................................................................................ 130

čtvrtek, 11 duben 2013 09:39

Supplementum 1/2013

Napsal(a)
pondělí, 11 březen 2013 08:15

DMEV 1/2013

Napsal(a)

Editorial......................................................................................................................................... 1

Diabetologie
Vendula Bartáková, Jana Bělobrádková, Kateřina Kaňková
Časná poporodní konverze gestačního diabetes mellitus do permanentního diabetu
či prediabetu v České republice: epidemiologická studie ...................................................................... 8

Diabetologie/výživa

Ludmila Brunerová, Michal Anděl
Regulace příjmu potravy – I. část .......................................................................................................15

Metabolismus

Vladimír Soška, Helena Vaverková, Michal Vrablík, Vladimír Bláha,
Renata Cífková, Tomáš Freiberger, Pavel Kraml, Jan Piťha,
Hana Rosolová, Tomáš Štulc, Zuzana Urbanová
Stanovisko výboru ČSAT k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku
a léčbu dyslipidemií z roku 2011 .........................................................................................................26

Endokrinologie

Jiří Horáček
Štítná žláza u chronického onemocnění ledvin (CKD) ...........................................................................33

Jiří Horáček, Jan Jiskra, Zdenka Límanová, Drahomíra Springer, Václav Zamrazil
Doporučení pro diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy
v těhotenství a pro ženy s poruchou fertility .........................................................................................38

Michal Kršek, Jan Čáp, Václav Hána, Josef Marek
Doporučení České endokrinologické společnosti pro léčbu Cushingova syndromu v dospělosti ................63

Přečetli jsme za vás ......................................................................................................................73
Zprávy ............................................................................................................................................74
Informace ......................................................................................................................................75

CONTENTS

Editorial.......................................................................................................................................... 1

Diabetology

Vendula Bartáková, Jana Bělobrádková, Kateřina Kaňková
Early post-partum conversion of gestational diabetes mellitus to permanent diabetes mellitus
or prediabetes in Czech Republic: an epidemiological study ..................................................................8

Diabetology/nutrition

Ludmila Brunerová, Michal Anděl
Food intake regulation – 1st Part .......................................................................................................15

Metabolism

Vladimír Soška, Helena Vaverková, Michal Vrablík, Vladimír Bláha, Renata Cífková,
Tomáš Freiberger, Pavel Kraml, Jan Piťha, Hana Rosolová, Tomáš Štulc, Zuzana Urbanová
Position Statement of the Executive Board of Czech Society for Atherosclerosis
to the ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias 2011 ..............................................26

Endocrinology

Jiří Horáček
Thyroid gland in chronic kidney disease (CKD) ..................................................................................33

Jiří Horáček, Jan Jiskra, Zdenka Límanová, Drahomíra Springer, Václav Zamrazil
Guidelines for the thyroid diseases diagnosis
and management in pregnancy and women with fertility disorders ......................................................38

Michal Kršek, Jan Čáp, Václav Hána, Josef Marek
Recommendation of the Czech society of endocrinology
for the treatment of Cushing´s syndrome in adults ............................................................................63

We have read for you .................................................................................................................73
Communications ..........................................................................................................  .............74
Information .................................................................................................................................75