Tigis

2009
úterý, 30 listopad 2010 13:49

Suppl. č. 1/2009

Napsal(a)

ABSTRAKTA XLV. DIABETOLOGICKÝCH DNÙ, LUHAČOVICE
23.-25. dubna 2009

EDITORIAL .............................................................................................................................. 1
OBSAH .
................................................................................................................................... 7
PROGRAM 45. DIABETOLOGICKÝCH DNÙ .............................................................................. 11
POSTERY .............................................................................................................................. 14
ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK ..................................................................................................... 17
ABSTRAKTA POSTEROVÝCH SDÌLENÍ ................................................................................... 36

ČTVRTEK – 23. 4. 2009 Kulturní dùm ELEKTRA – Sál Rondo
8.30–8.40 Zahájení 45. diabetologických dnù
8.40–8.45 Předání Ceny České diabetologické spoleènosti a Ceny
firmy Servier za nejlepší práce v oboru diabetologie za
rok 2008.
8.45–9.15 Syllabova přednáška
9.15–9.45 Rázusova přednáška
9.45–10.00 Přestávka
10.00–12.00 LÉČBA
12.00–12.30 Polední přestávka
12.00–12.30 řízená diskuse u posterù
13.30–15.30 KOMPLIKACE (Sál Rondo)
13.30–15.30 GENETIKA A METABOLISMUS – I (Kinosál)
PÁTEK 24. 4. 2009 – Kulturní dùm ELEKTRA – Sál Rondo
8.00–10.00 GENETIKA A METABOLISMUS - II
10.00–10.30 Přestávka
10.30–11.30 Plenární schùze ČDS
11.30–12.00
Jednání èlenské schùze Občanského sdružení ambulantních
diabetologù – kinosál)
13.00–15.00 Řízená diskuze u posterù
15.00–16.45 VARIA
SOBOTA 25. 4. 2009 – Kulturní dùm ELEKTRA
8.30–10.00 POSTGRADUÁLNÍ BLOK I
10.00–10.30 Přestávka
10.30–12.00 POSTGRADUÁLNÍ BLOK II
12.00 Ukončení 45. diabetologických dnù
PROGRAMOVÝ VÝBOR
M. Kvapil
T. Pelikánová
Z. Rušavý

ABSTRACTS OF XLV. DIABETOLOGICAL DAYS, LUHAČOVICE
23.-25. April 2009
EDITORIAL ............................................................................................................................. 1
CONTENTS ............................................................................................................................. 7
PROGRAMME OF 45. DIABETOLOGICAL DAYS ..................................................................... 11
POSTERS ............................................................................................................................. 14
SUMMARIES OF LECTURES ................................................................................................. 17
SUMMARIES OF POSTERS .................................................................................................. 36