Tigis

DMEV 3/2018
DMEV 3/2018

DMEV 3/2018 (1)

DMEV 3/2018

Editorial................................................................................................................105
Diabetologie
Gestační diabetes mellitus
Kateřina Andělová, Kateřina Anderlová, Jan Bláha, Daniela Čechurová,
Miloš Černý, Vladimír Dvořák, Zuzana Kokrdová, Hana Krejčí, Vratislav Krejčí,
Marek Ľubušký, Antonín Pařízek, Martin Procházka, Patrik Šimják
Doporučený postup screeningu, gynekologické, perinatologické,
diabetologické a neonatologické péče 2017........................................................113
Hana Krejčí
Doporučený postup pro screening a péči o gestační diabetes –
komentáře a praktické aspekty............................................................................122
Kateřina Anderlová, Hana Krejčí, Antonín Pařízek, Petra Pařízková,
Vratislav Krejčí, Martin Haluzík, Patrik Šimják
Jak probíhá současný screening těhotenské cukrovky?
Výsledky dotazníkové studie................................................................................131
Patrik Šimják, Vratislav Krejčí, Antonín Pařízek
Gestační diabetes mellitus z pohledu porodníka..................................................136
Kateřina Štechová
Dítě diabetické matky – nové poznatky
o dopadu diabetu a dalších metabolických poruch matky na její dítě...................138
Endokrinologie
Lucie Kolátorová, Jana Vítků, Michaela Dušková, Luboslav Stárka
Endokrinní disruptory............................................................................................142
Zprávy...................................................................................................................155
Předplatné časopisů..............................................................................................162
Pokyny autorům....................................................................................................164

 

Editorial................................................................................................................105
Diabetology
Gestational diabetes mellitus
Kateřina Andělová, Kateřina Anderlová, Jan Bláha, Daniela Čechurová,
Miloš Černý, Vladimír Dvořák, Zuzana Kokrdová, Hana Krejčí, Vratislav Krejčí,
Marek Ľubušký, Antonín Pařízek, Martin Procházka, Patrik Šimják
Guidelines for screening, gynecological, perinatal,
diabetic and neonatological care 2017.....................................................................113
Hana Krejčí
Guidelines for screening and care of gestational diabetes –
comments and practical aspects.............................................................................122
Kateřina Anderlová, Hana Krejčí, Antonín Pařízek, Petra Pařízková,
Vratislav Krejčí, Martin Haluzík, Patrik Šimják
How is screening for gestational diabetes currently performed?
The results of the patient survey...............................................................................131
Patrik Šimják, Vratislav Krejčí, Antonín Pařízek
Gestational diabetes mellitus from the perspective of the obstetrician.....................136
Kateřina Štechová
A child of the diabetic mother – new findings on the impact
of diabetes and other metabolic disorders of the mother on her child......................138
Endocrinology
Lucie Kolátorová, Jana Vítků, Michaela Dušková, Luboslav Stárka
Endocrine disruptors.................................................................................................142
News.........................................................................................................................155
Jurnal subscription....................................................................................................162
Instruction for authors................................................................................................164