Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
3/2010
3/2010

3/2010 (1)

úterý, 02 listopad 2010 11:25

DMEV 3/2010

Napsal(a)

Editorial .............................................................................................................................. 97
Obsah ............................................................................................................................... 101


Diabetologie
Pavel Trachta, Martin Haluzík
Fatty acid binding protein-4: význam při vzniku diabetes mellitus 2. typu
a jeho komplikací ............................................................................................................... 105

Věra Hanušová, Martin Haluzík
Inzulínová rezistence a oxid dusnatý .....................................................................................111

Endokrinologie
Richard Hampl
Plazmatické transportní proteiny – SHBG a transkortin: charakteristika,
funkce a význam stanovení v klinice ..................................................................................... 119

Jana Vrbíková
Syndrom polycystických ovarií a jeho metabolické důsledky .................................................. 123

Michaela Dušková, Hana Hruškovičová, Antonín Pařízek, Eva Králíková
Časné a pozdní vlivy kouření matky na endokrinní funkce plodu  ............................................. 129

Lucie Sosvorová, Marie Bičíková, Nataša Kaňová , Oldřich Lapčík
Fytoestrogeny a menopauza ............................................................................................... 135

Endokrinologie/výživa
Veronika Cirmanová, Radmila Kančeva, Karel Vondra, Milan Bayer
Renesance vitamínu D ........................................................................................................ 139

Zprávy
K osmdesátinám profesora MUDr. RNDr. Luboslava Stárky, DrSc.  ......................................... 151
Akademik MUDr. Ladislav Macho, DrSc. 80ročný .................................................................. 153

Informace
Plánované mezinárodní a domácí akce ................................................................................. 154

 

Editorial .............................................................................................................................. 97
Content .............................................................................................................................. 101
Diabetology

Pavel Trachta, Martin Haluzík
Fatty acid binding protein-4 and its underlying role in type 2 diabetes
and its complications .......................................................................................................... 105

Věra Hanušová, Martin Haluzík
Insulin resistance and nitric oxide ........................................................................................ 111

Endocrinology
Richard Hampl
Plasma transport proteins: sex hormone-binding globulin and transcortin:
characterization, function and importance of its determination in clinics ................................... 119

Jana Vrbíková
Metabolic consequences of polycystic ovary syndrome (PCOS) .............................................. 123

Michaela Dušková, Hana Hruškovičová, Antonín Pařízek, Eva Králíková
Early and delayed effects of maternal smoking on fetal endocrine function ................................ 129

Lucie Sosvorová, Marie Bičíková, Nataša Kaňová, Oldřich Lapčík
Phytoestrogens and menopause ........................................................................................... 135

Endocrinology/Nutrition
Veronika Cirmanová, Radmila Kančeva, Karel Vondra, Milan Bayer
Renaissance of vitamin D ..................................................................................................... 139

Communications
80th birthday of professor Luboslav Stárka ............................................................................. 151
80th birthday of professor Ladislav Macho .............................................................................  153

Informations
Future international and national actions ................................................................................ 154

EDITORIAL      97
diabetology
Pavel Trachta, Martin Haluzík
Fatty acid binding protein-4 and its underlying role in type 2 diabetes
and its complications      105
Věra Hanušová, Martin Haluzík
Insulin resistance and nitric oxide      111
endocrinology
Richard Hampl
Plasma transport proteins: sex hormone-binding globulin and transcortin:
characterization, function and importance of its determination in clinics      119
Jana Vrbíková
Metabolic consequences of polycystic ovary syndrome (PCOS)      123
Michaela Dušková, Hana Hruškovičová, Antonín Pařízek, Eva Králíková
Early and delayed effects of maternal smoking
on fetal endocrine function      129
Lucie Sosvorová, Marie Bičíková, Nataša Kaňová , Oldřich Lapčík
Phytoestrogens and menopause      135
endocrinology/nutrition
Veronika Cirmanová, Radmila Kančeva, Karel Vondra, Milan Bayer
Renaissance of vitamin D      139
Communications
80th birthday of professor Luboslav Stárka      151
80th birthday of professor Ladislav Macho      153
informations
Future international and national actions      154
instructions for authors      156