Tigis

č. 2/2007
č. 2/2007

č. 2/2007 (1)

úterý, 30 listopad 2010 19:52

DMEV č.2/2007

Napsal(a)
OBSAH
EDITORIAL ....................................................................................................................... 61
DIABETOLOGIE
Lenka Bošanská, Martin Haluzík
Vliv blokády renin-angiotenzinového systému
na inzulinovou rezistenci a incidenci diabetu:
přehled současných znalostí
.............................................................................................. 68
Terezie Šuláková
Ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM) a diabetes
................................................... 75
ENDOKRINOLOGIE
Kateřina Zajíčková, Ivana Žofková
Polymorfi zmy v kandidátních genech pro osteoporózu
a jejich asociace nejen s kostním metabolismem
................................................................ 84
Marie Bičíková
11β-Hydroxysteroidní dehydrogenáza typ 2
........................................................................ 89
Barbora Obermannová, Jan Vosáhlo, Jan Lebl
Úloha transkripčních faktorů v embryogenezi hypofýzy
........................................................ 92
METABOLISMUS
Michal Žourek, Silvie Lacigová, Michal Krčma,
Jiří Mudra, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Přehled metabolismu železa s ohledem na klinickou praxi
................................................. 100
METABOLISMUS / ATEROSKLERÓZA
Helena Vaverková, Vladimír Soška, Hana Rosolová, Richard Češka,
Renata Cífková, Tomáš Freiberger, Jan Piťha, Rudolf Poledne,
Tomáš Štulc, Zuzana Urbanová, Michal Vráblík
Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti,
vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu
............................................... 106
VZPOMÍNKA ................................................................................................................ 121
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce
........................................................................... 125
POKYNY AUTORŮM .................................................................................................... 128

CONTENTS
EDITORIAL ................................................................................................................... 61
DIABETOLOGY
Lenka Bošanská, Martin Haluzík
Infl uence of renin-angiotensin-system
inhibition on insulin resistance and incidence
of diabetes: review of current knowledge
.......................................................................... 68
Terezie Šuláková
Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) and diabetes
............................................ 75
ENDOKRINOLOGY
Kateřina Zajíčková, Ivana Žofková
Polymorphisms in osteoporosis-related candidate
genes and their associations not only with bone metabolism
............................................ 84
Marie Bičíková
11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 2
..................................................................... 89
Barbora Obermannová, Jan Vosáhlo, Jan Lebl
Role of transcription factors in pituitary embryogenesis
................................................... 92
METABOLISM
Michal Žourek, Silvie Lacigová, Michal Krčma,
Jiří Mudra, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Iron metabolism review considering clinical praxis
........................................................ 100
METABOLISM / ATHEROSCLEROSIS
Helena Vaverková, Vladimír Soška, Hana Rosolová, Richard Češka,
Renata Cífková, Tomáš Freiberger, Jan Piťha, Rudolf Poledne,
Tomáš Štulc, Zuzana Urbanová, Michal Vráblík
Czech Atherosclerosis Society Guidelines for the
Diagnosis and Treatment of Dyslipidemia in Adults
...................................................... 106
REMEMBRANCE ..................................................................................................... 121
INFORMATIONS
Future international and national actions .................................................................... .125
INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS ...................................................................... 128