Tigis

č.4/2007
č.4/2007

č.4/2007 (1)

středa, 08 prosinec 2010 16:18

DMEV č.4/2007

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL ................................................................................................................................. 177
STANDARDY PÉČE O DIABETES MELLITUS 1. TYPU ................................................................. 185
STANDARDY PÉČE O DIABETES MELLITUS 2. TYPU ................................................................. 191
STANDARDY DIETNÍ LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM ................................................................. 199
DOPORUČENÍ K EDUKACI DIABETIKA ........................................................................................ 204
STANDARDY PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU
DIABETICKÉ RETIONOPATIE A JEJÍCH KOMPLIKACÍ ................................................................... 207
STANDARDY PÉČE PŘI DIABETICKÉ NEFROPATII ...................................................................... 211
STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY DIABETICKÉ NEUROPATIE ............................................... 215
STANDARDY LÉČBY PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY ....................................... 221
STANDARDY PÉČE O DIABETES MELLITUS V TĚHOTENSTVÍ ..................................................... 229
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNÍ STAVU DIABETES MELLITUS ................................. 232
INFORMACE ............................................................................................................................... 242
PŘEHLEDY RECENTNÍCH ČLÁNKŮ Z DIABETOLOGIE .................................................................. 246
PŘEDPLATNÉ ............................................................................................................................. 251
POKYNY AUTORŮM .................................................................................................................... 252

CONTENTS

EDITORIAL .................................................................................................................................. 177
STANDARDS OF CARE ABOUT PATIENTS
WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS
............................................................................................. 185
STANDARDS OF CARE ABOUT PATIENTS
WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS
............................................................................................. 191
STANDARDS OF DIETARY THERAPY OF DIABETES .................................................................... 199
RECOMMENDATIONS FOR EDUCATION OF DIABETIC PATIENTS ................................................. 204
STANDARDS FOR DIAGNOSTICS AND THERAPY
OF DIABETIC RETINOPATHY
........................................................................................................ 207
STANDARDS OF
STANDARDS OF DIANOSTICS AND THERAPY OF DIABETIC NEUROPATHY
.................................. 215
STANDARDS OF THERAPY OF PATIENTS
WITH DIABETIC FOOT SYNDROME
............................................................................................... 221
STANDARDS OF CARE OF DIABETES MELLITUS IN PREGNANCY ................................................ 229
LABORATORY DIAGNOSTICS AND MONITORING OF DIABETES MELLITUS ................................... 232
INFORMATIONS ............................................................................................................................ 242
REVIEWS OF ARTICLES FROM DIABATELOGY ............................................................................. 246
SUBSCRIPTION ............................................................................................................................. 251
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ..................................................................................................... 252