Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 1/2007
č. 1/2007

č. 1/2007 (1)

čtvrtek, 16 prosinec 2010 09:50

Alergie 1/2007

Napsal(a)

EDITORIAL ..................................................................................................... 1

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Vysoká prevalence astmatu dětí stoupá,

stabilizuje se nebo klesá?

Vladimír Vondra, Marek Malý ........................................................................... 11

Bezpečnost inhalačních kortikosteroidů − část II.

Inhalační kortikosteroidy, astma a růst

Jiří Novák ....................................................................................................... 20

Provokační testy (PT) I. Definice, princip, indikace,

kontraindikace, podmínky, kritéria, přínos pro diagnostiku a terapii

Zdenek Pelikan .............................................................................................. 32

Chemokiny a jejich receptory v patogenezi idiopatické plicní fibrózy

Martina Šterclová ........................................................................................... 39

DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ TECHNIKY

Lymfocytární transformační test, jeho využití a modifikace

Monika Hybenová, Ivan Šterzl.......................................................................... 45

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE

Nedocromil sodný v léčbě chronického postinfekčního kašle

Petr Čáp, Marek Malý .................................................................................... 51

Vliv dialýzovaného extraktu vepřových leukocytů –

IMUNORU na klinický stav a základní laboratorní parametry

imunity pacientů s recidivujícími či chronickými infekcemi

J. Bystroň, V. Petrů, K. Kopecká, I. Richterová ................................................ 61

Postavení farmak v Globální strategii péče o astma 2006

Václav Špičák ............................................................................................... 69

KONGRESY, KONFERENCE

5. setkání evropských slizničních imunologů

(European Mucosal Immunology Group) – Praha, 5.−7. 10. 2006 ....................... 74

Epochální možnost prevence karcinomu děložního čípku .................................. 76

INFORMACE ................................................................................................ 80

REJSTŘÍK .................................................................................................... 90

 

CONTENTS

 

EDITORIAL ................................................................................................... 1

REVIEWS

High prevalence of children bronchial asthma is increasing,

stabilizing or decreasing?

Vladimír Vondra, Marek Malý ......................................................................... 11

Safety of inhaled corticosteroids – Part II.

Inhaled corticosteroids, asthma and growth

Jiří Novák ..................................................................................................... 20

Provocation tests (PT) I. Definition, reason, principles,

indications, contra-indications, conditions, requirements,

contribution to the diagnostic procedures and therapeutic management

Zdenek Pelikan ............................................................................................ 32

Chemokines and their receptors in the pathogenesis

of idiopathic pulmonary fibrosis

Martina Šterclová ......................................................................................... 39

DIAGNOSTICS AND MEDICAL TECHNICS

Lymphocyte transformation test, its use and modification

Monika Hybenová, Ivan Šterzl........................................................................ 45

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY

Nedocromil sodium in treatment of chronic postinfectious cough

Petr Čáp, Marek Malý .................................................................................. 51

Effects of the dialyzed pig leukocyte extract – IMUNOR

on the clinical condition and basic laboratory parameters

of immunity in patients with recurring or chronic infections

J. Bystroň, V. Petrů, K. Kopecká, I. Richterová .............................................. 61

Role of the drugs in the Global Strategy for Asthma Management 2006

Václav Špičák ............................................................................................. 69

CONGRESSES AND CONFERENCES

5th Meeting of the European Mucosal Imunology Group .................................. 74

Silgard Symposium – new vaccine ................................................................ 76

INFORMATIONS ......................................................................................... 80

INDEX ........................................................................................................ 90

 

EDITORIAL ................................................................................................................ 1
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Vysoká prevalence astmatu dětí stoupá,
stabilizuje se nebo klesá?
Vladimír Vondra, Marek Malý ......................................................................... 11
Bezpečnost inhalačních kortikosteroidů − část II.
Inhalační kortikosteroidy, astma a růst
Jiří Novák ........................................................................................................... 20
Provokační testy (PT) I. Definice, princip, indikace,
kontraindikace, podmínky, kritéria, přínos pro diagnostiku a terapii
Zdenek Pelikan .................................................................................................. 32
Chemokiny a jejich receptory v patogenezi idiopatické plicní fibrózy
Martina Šterclová ............................................................................................... 39
DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ TECHNIKY
Lymfocytární transformační test, jeho využití a modifikace
Monika Hybenová, Ivan Šterzl........................................................................... 45EDITORIAL ................................................................................................................ 1
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Vysoká prevalence astmatu dětí stoupá,
stabilizuje se nebo klesá?
Vladimír Vondra, Marek Malý ......................................................................... 11
Bezpečnost inhalačních kortikosteroidů − část II.
Inhalační kortikosteroidy, astma a růst
Jiří Novák ........................................................................................................... 20
Provokační testy (PT) I. Definice, princip, indikace,
kontraindikace, podmínky, kritéria, přínos pro diagnostiku a terapii
Zdenek Pelikan .................................................................................................. 32
Chemokiny a jejich receptory v patogenezi idiopatické plicní fibrózy
Martina Šterclová ............................................................................................... 39
DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ TECHNIKY
Lymfocytární transformační test, jeho využití a modifikace
Monika Hybenová, Ivan Šterzl........................................................................... 45