Tigis

č. 2/2006
č. 2/2006

č. 2/2006 (1)

středa, 15 prosinec 2010 15:02

DMEV č. 2/2006

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL .................................................................................................................................. 49
DIABETOLOGIE
Ludmila Brunerová, Jan Brož, Štěpánka Průhová, Jan Lebl, Michal Anděl
Maturity-onset diabetes of the young 3 (MODY 3
..............................................................................57
Robert Bém, Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská
Neuropatické fraktury v oblasti kolenního kloubu
u pacientů s diabetem
.................................................................................................................. 63
DIABETOLOGIE / METABOLISMUS
Radka Doleźalová, Martin Haluzík
Metabolický syndrom a fyzická aktivita
......................................................................................... 69
DIABETOLOGIE
Jiří Dolina, Petra Vlčková, Aleš Hep, Jitka Suchánková
Diabetická gastroparéza – využití elektrogastrografi e
..................................................................... 75
ENDOKRINOLOGIE
Karolína Banghová, Eva Al Taji, Jan Lebl
Pendrin a jeho úloha v patogenezi kongenitální hypotyreózy
a dalších onemocnění
.................................................................................................................. 80
Petr Libánský, Petr Broulík, Hana Křížová, Ondřej Naňka,
Jiří Pozniak, Jiří Šedý, Svatopluk Adámek
Význam předoperačních a peroperačních lokalizačních vyšetření
u primární hyperparatyreózy
........................................................................................................ 85
ZPRÁVY ................................................................................................................................... 90
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ........................................................................................ 91

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................................................................................. 49
DIABETOLOGY
Ludmila Brunerová, Jan Brož, Štěpánka Průhová, Jan Lebl, Michal Anděl
Maturity-onset diabetes of the young 3 (MODY 3)
........................................................................ 57
Robert Bém, Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská
Neuropatic Fractures in the KNEE in patients with diabetes
.......................................................... 63
DIABETOLOGY / METABOLISM
Radka Doleźalová, Martin Haluzík
Metabolic Syndrome and Physical Activity
................................................................................... 69
DIABETOLOGY
Jiří Dolina, Petra Vlčková, Aleš Hep, Jitka Suchánková
Electrogastrography in the diabetic gastroparesis
......................................................................... 75
ENDOCRINOLOGY
Karolína Banghová, Eva Al Taji, Jan Lebl
Pendrin and its role in the pathogenesis of congenital hypothyroidism
and other diseases
................................................................................................................... 80
Petr Libánský, Petr Broulík, Hana Křížová, Ondřej Naňka,
Jiří Pozniak, Jiří Šedý, Svatopluk Adámek
Pre-and perioperative localozation investigastions
in primary hyperparathyreosis
..................................................................................................... 85
NEWS ...................................................................................................................................... 90
INFORMATIONS
Future international and national actions ...................................................................................... 91