Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 70
č. 2/2005
č. 2/2005

č. 2/2005 (1)

středa, 26 leden 2011 22:33

DMEV č. 2/2005

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE

D. Bartášková, K. Štechová, M. Mrštinová, M. Kvapil

Těhotenství pacientky s autoimunitním polyglandulárním syndromem typu 2

Z. Kudláčková, M. Kottová, M. Hronek

Vliv hladiny glykemie na nezralou mozkovou tkáň během hypoxicko-ischemického a traumatického poškození mozku

ENDOKRINOLOGIE

J. Brunová, M. Buncová, N. Solar

Léčba hypertyreózy radiojodem

L. Stárka, M. Dušková

Androgeny a alopecie

VÝŽIVA

Miroslav Stránský

Alternativní formy výživy

METABOLISMUS

K. Anderlová, M. Haluzík

Tuková tkáň a inzulinová rezistence

M. Kvapil

Současné možnosti kombinované farmakologické léčby hypercholesterolemie

ZPRÁVY

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. oslaví 75. narozeniny

Zápis ze schůzky výboru ČSAT dne 25. 2. 2005

Všeobecná a klinická endokrinológia

INFORMACE

Plánované mezinárodní akce

Plánované akce v České republice

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY

D. Bartášková, K. Štechová, M. Mrštinová, M. Kvapil

The pregnancy of patient with autoimmune polyglandular syndrome type 2

Z. Kudláčková, M. Kottová, M. Hronek

The effect a level of glycemia on immature brain tissue during hypoxic- ischemic and traumatic brain damage

ENDOCRINOLOGY

J. Brunová, M. Buncová, N. Solar

Radioiodine treatment of hyperthyroidism

L. Stárka, M. Dušková

Androgens and alopecia

NUTRITION

Miroslav Stránský

Alternative forms of nutrition 79

METABOLISM

K. Anderlová, M. Haluzík

Adipose tissue and insulin resistance

M. Kvapil

Current trends in pharmacological therapy of the hypercholesterolemia

NEWS

MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.: 75 years

Meeting of committee of Czech Aterosclerosis Society at 25. 2. 2005

General and clinical endocrinology

INFORMATIONS

List of international meetings

List of meetings in the Czech republic