Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
DMEV 2/2016
DMEV 2/2016

DMEV 2/2016 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

DMEV 2/2016

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL ......................................................................................................... 41

DIABETOLOGIE

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu................................................ 48

Doporučený postup diagnostiky a léčby diabetické neuropatie (2016) ....................... 57

Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu diabetické retinopatie .......................... 64

ENDOKRINOLOGIE

Libuše Srbová, Jan Čáp
Vliv věku na substituční dávku tyroxinu.................................................................... 72

Daniela Vejražková
Irisin – látka s potenciálem léčit obezitu?............................................................... 76

ZPRÁVY ............................................................................................................. 83
PŘEČETLI JSME ZA VÁS ................................................................................... 85
INFORMACE ...................................................................................................... 92

CONTENTS

EDITORIAL ......................................................................................................... 41

DIABETOLOGY

Recommendation for management of the type 2 diabetes mellitus..............................48

Recommendations for the diagnosis and treatment of diabetic neuropathy.
Standards of Czech Diabetes Association (2016)..................................................... 57

Recommendation for management of the diabetic retinopathy................................... 64

ENDOCRINOLOGY

Libuše Srbová, Jan Čáp
The influence of age on the replacement dose of thyroxine....................................... 72

Daniela Vejražková
Irisin – an anti-obesity drug?................................................................................. 76

NEWS .............................................................................................................. 83
REVIEW OF RECENT LITERATURE ................................................................... 85
INFORMATIONS ............................................................................................... 92