Tigis

DMEV 4/2016
DMEV 4/2016

DMEV 4/2016 (1)

úterý, 06 prosinec 2016 12:06

DMEV 4/2016

Napsal(a)

Editorial.................................................................................................................................. 149

Diabetologie

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu ................................................................. 156

Martin Haluzík, Aleš Linhart
Selektivita DPP-4 inhibitorů a srdeční selhání ............................................................................ 161

Diabetologie/Endokrinologie

Michaela Andělová
Cerebelární ataxie dospělého věku u vybraných
endokrinologických a metabolických onemocnění ..................................................................... 167

Endokrinologie

Richard Hampl, Lucie Kolátorová Sosvorová, Luboslav Stárka
Steroidy, kde bychom je nečekali
Tvorba a účinky steroidů v neklasických (extraglandulárních) tkáních .......................................... 176

František Nehaj, Michal Mokáň, Milan Ochodnický, Juraj Sokol, Marián Mokáň
Pseudohypoparathyreóza v teréne malabsorbčného syndrómu
u pacientky s autoimunitnou tyreoiditídou ................................................................................ 181

přečetli jsme za vás .............................................................................................................. 193
Informace ............................................................................................................................ 200
rejstříky 2016...................................................................................................................................................................................................................................................201

EDITORIAL ............................................................................................................................. 149

Diabetology

Recommendation for management of the type 1 diabetes mellitus ............................................ 156

Martin Haluzík, Aleš Linhart
Selectivity of DPP-4 inhibitors and heart failure ....................................................................... 161

Diabetology/endocrinology

Michaela Andělová
Adult-onset cerebellar ataxias in selected
endocrine and metabolic disorders ......................................................................................... 167

Endocrinology

Richard Hampl, Lucie Kolátorová Sosvorová, Luboslav Stárka
Steroids at not avaited sites
Production and effects of steroids in non-classical (extraglanduar) tissues ................................. 176

František Nehaj, Michal Mokáň, Milan Ochodnický, Juraj Sokol, Marián Mokáň
Pseudohypoparathyroidism in malabsorption syndrome field
in patients with autoimmune thyroiditis .................................................................................. 181

we have read for you ......................................................................................................... 193
informationS ..................................................................................................................... 200
index 2016 ........................................................................................................................... 201