Tigis

Supplementum 1/2017
Supplementum 1/2017

Supplementum 1/2017 (1)

Psychiatrie supplementum 1/2017

EDITORIAL......................................................................................... 1
OBSAH.............................................................................................. 2
PROGRAM......................................................................................... 4
Plenární přednášky............................................................................. 13
Odborná sympozia............................................................................. 14
Workshopy........................................................................................ 35
Nový výzkum..................................................................................... 37
Vývěsková sdělení 
Klinika............................................................................................... 41
Preklinika ......................................................................................... 52
Rejstříky............................................................................................ 59

EDITORIAL......................................................................................... 1
Contents............................................................................................. 2
PROGRAM......................................................................................... 4
Plenary talks...................................................................................... 13
Scientific symposia............................................................................. 14
Workshos........................................................................................... 35
New research...................................................................................... 37
Posters 
Clinical ............................................................................................... 41
Preclinical........................................................................................... 52
Index.................................................................................................. 59