Tigis

čtvrtek, 31 březen 2022 08:12

Bolest 1/2022

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

OBSAH

Editorial

Richard Rokyta ..................................................................................................... 1

Obsah ................................................................................................................ 5

Přehledné články

Petr Knotek
Bolest mezi obory: realita, možnosti a meze ........................................................ 9

Přemysl Vlček, Ivana Monková, Marcela Grünerov. Lippertová
Využití transkraniální stimulace stejnosměrným
proudem (tDCS) v léčbě bolestivých stavů ......................................................... 20

Edvard Ehler, Ivana Štětkářová
Bolestivé formy periferních neuropatií ................................................................. 29

Josef Závada
Analgosedace uměle ventilovaných pacientů
v intenzivní péči – současné trendy ..................................................................... 33

Zprávy

Schůze výboru SSLB 18. 2. 2022
19. setkání algeziologů, Doksy ............................................................................. 38

Pokyny autorům .......................................................................................... 40

 

 

CONTENT

Editorial
Richard Rokyta ..................................................................................................... 1

Content ............................................................................................................. 5

Reviews

Petr Knotek
Pain between disciplines: reality, possibility and limits ......................................... 9

Přemysl Vlček, Ivana Monková, Marcela Grünerov. Lippertová
Transcranial direct current stimulation (tDCS)
in the treatment of pain states .............................................................................. 20

Edvard Ehler, Ivana Štětkářová
Painful forms of peripheral neuropathies ............................................................. 29

Josef Závada
Analgesia and sedation of mechanically ventilated patients
in the intensive care – current approachy ............................................................ 33

News

The board meeting of Czech Pain Society 18. 2. 2022
19th meeting of algesiologists, Doksy .................................................................. 38

Instruction for authors .............................................................................. 40

 

Číst 1662 krát Naposledy změněno čtvrtek, 31 březen 2022 16:16