Tigis

středa, 15 červen 2022 16:06

Bolest 2/2022

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

OBSAH

Editorial

Richard Rokyta ..................................................................................................... 41

Obsah ................................................................................................................ 45

Přehledné články

Pavel Řehulka
Palpační vyšetření perikraniální bolestivosti ....................................................... 49

Pavel Chrbolka
Bolesti hlavy a obličeje ORL původu .................................................................. 55

Radek Litvik
Infekce kůže a sliznic varicella–zoster virem ...................................................... 61

Kristýna Panušková, Šimon Vaculín
Analýza metodik testování tepelného prahu bolesti
u animálního modelu CRPS II ............................................................................ 64

Barbora Havlínová, Kateřina Žibřidová, Sylvie Špitálníková,
Kateřina Jarošová, Jiří Horáček, Jan Čáp, Filip Gabalec

Raynaudův fenomén jako primární příznak karcinomu štítné žlázy ................... 70

Dopis redakci ........................................................................................................ 74

Zprávy

Schůze výboru SSLB 26. 5. 2022 Praha ............................................................. 75

MUDr. Stanislav Fabuš ........................................................................................ 77

Informace

Pozvánka na VII. neuromodulační den ................................................................ 80

Kalendář vědeckých akcí 2022 ............................................................................ 80

 

Content

Editorial

Richard Rokyta ....................................................................................................... 41

Content ................................................................................................................... 45

Reviews

Pavel Řehulka
Evaluation of pericranial tenderness by manual palpation ..................................... 49

Pavel Chrbolka
Headache and facial pain ENT origin ..................................................................... 55

Radek Litvik
Infections of skin and mucosa caused by varicella zoster virus .............................. 61

Kristýna Panušková, Šimon Vaculín
Analysis of thermal pain threshold testing methodologies
for the CRPS II animal model .................................................................................. 64

Reviews

Barbora Havlínová, Kateřina Žibřidová, Sylvie Špitálníková,
Kateřina Jarošová, Jiří Horáček, Jan Čáp, Filip Gabalec

Raynaud‘s phenomenon as primary symptom of thyroid cancer ............................ 70

Letter to the editor ................................................................................................... 74

News

The board meeting of Czech Pain Society 26. 5. 2022 Praha ................................. 75

MUDr. Stanislav Fabuš ............................................................................................ 77

Informations

Invitation to the VII. Neuromodulation Day .............................................................. 80

Itinerary of scientific events 2022 ............................................................................ 80

Číst 1044 krát Naposledy změněno čtvrtek, 16 červen 2022 10:24