Tigis

neděle, 15 květen 2022 13:04

Fyziologie 2/2021

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

OBSAH

Editorial............................................................................................................. 29

Přehledné články

Dokoupil J., Pudil R., Adamcová M.
Patofyziologie chronického srdečního selhání – nové aspekty
v patofyziologii a léčbě ...................................................................................... 32

Kovanda J., Janoušek J.
Patofyziologické a klinické aspekty srdeční dyssynchronie
u dětí a mladistvých ........................................................................................... 42

Materna O., Janoušek J.
Vývoj funkce kardiovaskulárního systému u pacientů
s funkčně jedinou komorou ................................................................................ 50

Rejstříky 2021 ................................................................................................. 58

Pokyny autorům ............................................................................................ 59

Předplatné ........................................................................................................ 60

 

CONTENTS

Editorial ............................................................................................................. 29

Reviews

Dokoupil J., Pudil R., Adamcová M.
Pathophysiology of chronic heart failure – new aspects
in pathophysiology and treatment ....................................................................... 32

Kovanda J., Janoušek J.
Pathological and clinical aspects of cardiac dyssynchrony
in children and adolescents ................................................................................ 42

Materna O., Janoušek J.
Development of cardiovascular system function
in patients with a functionally single ventricle ...................................................... 50

Index 2021 ......................................................................................................... 58

Instructions for authors .............................................................................. 59

Journal subscription .................................................................................... 60

Číst 1257 krát Naposledy změněno pondělí, 16 květen 2022 07:56