Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
středa, 08 prosinec 2010 07:47

Alergie Suppl. č. 1/2009

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

EDITORIAL
Světový den astmatu – Česká iniciativa pro astma 2009
Petr Pohunek
................................................................................................... 1
ČARO v roce 2009
Vítězslav Kolek
................................................................................................ 5
SVĚTOVÝ DEN ASTMATU 2009
ASTMA 2009 – dědictví roku 2008 – astma a životní styl
Václav Špičák
................................................................................................ 15
Genetika astmatu
Naděje nebo komplikace...
František Kopřiva
.......................................................................................... 19
Životní styl těhotných astmatiček
Tomáš Sýkora
................................................................................................. 25
Diagnostická bronchoskopie v dětském věku
Chyby, omyly a překvapení
Petr Pohunek, Tamara Svobodová
................................................................. 37
Obtížně léčitelné astma v Národním centru pro těžké astma
Vratislav Sedlák
............................................................................................. 43
Mezoteliom patří také k chronickým respiračním onemocněním
Vítězslav Kolek
.............................................................................................. 46
Současné problémy pneumokokových infekcí – úvod do problematiky
Dalibor Jílek, Eva Jílková
............................................................................. 49
7A – 7× o alergii a astmatu pro školu
Jarmila Richterová, Jan Richter, Lenka Kubrichtová, Jaromír Bystroň
....... 55
INFORMACE .................................................................................................... 58

CONTENTS

EDITORIAL
World Asthma Day – Czech Initiative for Asthma 2009
Petr Pohunek
................................................................................................... 1
CARO in the year 2009
Vítězslav Kolek
................................................................................................ 5
WORLD ASTHMA DAY 2009
ASTHMA 2009 – heritage of the year 2008 – asthma and the life style
Václav Špičák
................................................................................................ 15
Genes in asthma
Hope or complication ...
František Kopřiva
.......................................................................................... 19
Lifestyle of pregnant asthmatic women
Tomáš Sýkora
................................................................................................. 25
Diagnostic bronchoscopy in childhood
Errors, mistakes and surprises
Petr Pohunek, Tamara Svobodová
................................................................. 37
Difficult – to – treat – asthma in the National center for severe asthma
Vratislav Sedlák
............................................................................................. 43
Mesothelioma belongs to chronic respiratory diseases
Vítězslav Kolek
.............................................................................................. 46
Recent problems with pneumococcal infections – the introduction
Dalibor Jílek, Eva Jílková
............................................................................. 49
7A–7× about allergy and asthma for school
Jarmila Richterová, Jan Richter, Lenka Kubrichtová, Jaromír Bystroň
....... 55
INFORMATIONS ............................................................................................. 58

 

 

Číst 11806 krát Naposledy změněno středa, 08 prosinec 2010 07:58