Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
středa, 12 leden 2011 12:42

Alergie 3/2004

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

EDITORIAL ...................................................................................................137
LAUDATIO
C. John
Zastavení u pětašedesátin profesora MUDr. Jindřicha Lokaje, CSc
. .. 141
PŮVODNÍ PRÁCE
H. Rusková, A. Adamová,
Vliv lázeňské léčby na kvalitu života chronicky nemocných
................143
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
P. Arenberger
Nová lokální imunosupresiva v terapii atopického ekzému
..................147
V. Zbořil
Probiotika v léčbě idiopatických střevních zánětů
................................. 151
P. Frühauf, CSc.
Výživa dítěte s alergií na bílkovinu kravského mléka
............................156
K. Ettlerová
Budou geneticky modifikované potraviny vyvolávat alergie?
................ 161
J. Bystroň
Zůstaneme u klasické medicíny nebo se vrátíme k šamanství?
............165
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
T. Sýkora, L. Tamele, M. Zemanová, M. Petráš
Úèinnost a bezpeènost alergenové imunoterapie
se standardizovanými depotními alergeny H-Al depot. (pollens)
........170
J. Litzman
Bakteriální imunomodulátory – pro ale i proti
......................................180
DISKUSNÍ FÓRUM
J. Bystroň
Alergeny ze Sevapharmy – blýskání na lepší časy?
...............................185
KONGRESY
Rožnov 2004
.............................................................................................187
Litomyšl
.....................................................................................................189
Budapešť
....................................................................................................192
INFORMACE .................................................................................................193

CONTENTS

EDITORIAL ...................................................................................................137
LAUDATIO
C. John
Professor Jindřich Lokaj, MD, PhD
....................................................... 141
ORIGINAL PAPERS
H. Rusková, A. Adamová
The Influence of the Spa Treatment of Patients
with Chronical Diseases on Their Quality of Life
................................ 143
REVIEWS
P. Arenberger
New topical immunosupressants in atopic eczema therapy
.................147
V. Zbořil
Probiotics in inflammatory bowel disease therapy
................................ 151
P. Frühauf
The Feeding of Child with Cow Milk Protein Allergy
.............................156
K. Ettlerová
Will genetically modified foods be allergenic?
....................................... 161
J. Bystroň
Shall we remain with classical medicine or return to shamanism?
......165
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
T. Sýkora, L. Tamele, M. Zemanová, M. Petráš
Efficacy and safety of specific allergen immunotherapy
with standardized depod allergen H-Al depot. (pollens)
.....................170
J. Litzman
Immunomodulators of bacterial origin – yes or no?
............................180
DISCUSSION FORUM
J. Bystroň
Sevapharma Allergens
..............................................................................185
CONGRESSES
Rožnov 2004
.............................................................................................187
Litomyšl
.....................................................................................................189
Budapešť
....................................................................................................192
INFORMATION ............................................................................................193

Číst 11694 krát Naposledy změněno středa, 12 leden 2011 13:11